Jdi na obsah Jdi na menu
 


POSLEDNÍ AKTUALIZACE STRÁNEK: 25.03.2017

___________________________________________________________________

Při prvním nákupu v eSHOPU doporučujeme, aby jste uskutečnili Vaši registraci. Současně prosíme, aby jste opět při prvém nákupu kontaktovali provozovatele eShopu

vyhledávání - doporučujeme vyhledávat jednotlivé položky (bankovky) podle konkrétních  států v rámci kontinentů

*************************************************

Poznámka k bankovkám Indie a Nepálu

(v našem eSHOPU [BANKOVKY...ASIE....NEPÁL;INDIE ] je nejpočetnější nabídka bankovek Indie[74] a Nepálu[41] na jednom místě)

Opakovaně se na nás obracejí sběratelé, zda drobné dírky na bankovkách Indie a Nepálu konkretní bankovku neznehodnocují. Na  bankovkách těchto států  je velmi častá tzv. bankovní mikroperforace (z pohledu A vlevo;R naopak)
Na cenu bankovek (UNC ale i nižší) tato úprava však nemá vliv. Je to běžná součást bankovek uvedených států a také některých dalších lokalit (Myanmar seu Barma)

libye-50-80a-a.jpg

 

 

 

libye-50-80a-r.jpg

 

 

Libye;Pick#82(1)2016

 

malawi-1000-67b-a.jpg

 

 

 

malawi-1000-67b-r.jpg

 

 

Malawi;Pick#67b;2016

 

 

 

 

liberie-500-a.jpg

 

 

 

liberie-500-r.jpg

Liberie;Pick#36a;2016

guinea-5000-a.jpg

 

 

 

guinea-5000-r.jpg

 

 

 

 

 

Guinea;Pick#49a;2015

 

 

malawi-2000-69a-a.jpg

 

 

 

 

malawi-2000-69a-r.jpg

 

 

 

 

Malawi;Pick#69a;2016

australie-5-62-a.jpg

 

 

 

 

australie-5-62-r.jpg

 

 

 

seychelly-500-51a-a.jpg

Australie;Pick#62a;2016

 

 

 

seychelly-500-51a-r.jpg

 

 

 

 

 

Seychelly;Pick#51;2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace eSHOPU 23.03.2017

( 12 položek )  

Poskytované slevy
nákup od 500,-Kč do 1.000,-Kč včetně 3%
nákup od 1001,-Kč do 4.000,-Kč  6%
nákup nad 4.001 Kč   8%

ostatní formy slev pouze po individuální dohodě

Ceny poštovného

obyčejná listovní zásilka  20,-Kč; doporučená listovní zásilka  38,-Kč

cenné psaní  80,- Kč; obyčejný balík 80,-Kč (změna vyhrazena dle váhy)

zásilka do zahraničí  140,-Kč

odesílání zásilek na dobírku neposkytujeme


Objednávky

V případě, že je u vybrané položky stav O, není konkretní bankovka či mince na skladě, tudíž momentálně k dispozici. Je však objednána u příslušného dodavatele. Kupující si tuto položku může pochopitelně předem písemně zamluvit na výše uvedené adrese

Platba

S provedením platby za zakoupené položky vyčkejte do doby zaslání oficiálního vyúčtování.Děkujeme za pochopení.

Příspěvky,publikace a články

V této kategorii našich stránek se snažíme vysvětlovat a dokumentovat  notafilické aktuality1 a nebo se zabýváme studiem a následným publikováním zajímavostí vybraných monetárních (=peněžních) systémů2 včetně deskripce konkrétních bankovek

 

Nabízené bankovky jsou výlučně ve stavu UNC. Použitá fotodokumentace je výhradně a pouze  ilustrační, pokud není u konkretní položky v poznámce uvedeno jinak (kupř. foto konkretní bankovky A resp. R; XF;AU;VF apod.). Na vyžádání je možné zaslat sken vybrané bankovky.

 

Varianty katalogizace bankovek

zkratka

použití

C#

Campbell L.K. Prisoner of War & Concentration Camp 

 

Money of the 20th Century  

D#

Denis Ch.   Catalogue des monnaies emises sur le territoire 

 

de la Russie ; Paris 1927 

J#

Jablonski T. Katalog papierowych pieniedzy (Polsko)

JP#

Pirot J.  Les billets des Cambres de Commerce

K#

Kardakoff N. Katalog der Geldsheine von Russia

M#

Major W. Belgium Local emergency issues  IBNS

 

Military Payment Certificates 

Pick#

Pick A.  Standard catalog of World Paper Money

SB#

Schwan F. &Boling J. World War II Remembered

P#

Pulko  - PULKO Kağıt Para (turecké bankovky)

 

Základní termíny

    Sběratelství bankovek je označováno jako notafilie. Jedná se o sběratelský obor. Notafilie je nauka, vědní disciplina, která bankovky nejen shromažďuje (tvoří sbírku) a popisuje, ale také studuje. Notafilie se do anglického jazyka překládá obvykle jako notaphily nebo také, v zahraniční literatuře jako collecting paper money. Sběratelství bankovek se rozděluje do dvou časových období. První je sběratelství bankovek od roku 1368 do roku 1960/1961 a dále pak sběratelství do roku 1961 do současnosti (viz níže). S tímto dělení notafilie koresponduje i dělení světových katalogů bankovek.
     Vedle notafilie se ve francouzsky mluvících zemích často objevuje termín bonistika (francouzsky bonistics), podobně jako ve státech Skandinavie a také na území Maďarska. Zcela ojediněle, především v minulých letech v době existence měnové unie České a Slovenské republiky (1993) se termín bonistika používal i na našem a slovenském území. Bonistika má však poněkud odlišnou charakteristiku.Podle odborné literatury a encyklopedických výkladů je bonistika sice vnímána jako sběratelství papírových peněz, ale také, a to především, je oborem zabývající se tzv. ratingem (čti rejtink;angl.hodnocení),který vede k výslednému rankingu (angl. pořadí).
     Znamená to,že bonistika je spíše než sběratelským oborem ekonomickým nástrojem, jehož úkolem je hodnocení, nejčastěji v podobě tzv. úvěrového ratingu.Ten v podstatě vyjadřuje likviditu dlužníka(emitenta)nebo konkrétního finančního instrumentu,kterým můžou být tzv.ceniny(známky,kolky) nebo cenné papíry (směnky,dluhopisy,akcie aj.). Finanční instrumenty emituje (vydává) instituce (nejčastěji banka) nebo jiný subjekt se zákonným oprávněním.     
    Notafilie je podobně jako numismatika označována termínem pomocná věda historická.Literární  prameny notafilii i numismatiku zařazují do oblasti archeologie.

    Podobně jako u mincí se zadní (rubová) strana bankovek nazývá revers (R; též reverz) a přední (lícová) strana bankovek se nazývá avers (A; též averz). Existují totiž bankovky pouze s lícovou stranou bez otisku strany rubové (tzv. uniface; např. některé starší bankovky Hong-Kongu nebo Číny). Při pořizování bankovek bychom pozornost měli věnovat hodnocení jejich stavu (viz jiná kapitola). Je však nutné podotknout, že stav není v mnoha případech přímou úměrou k jejich hodnotě. Papírová platidla rozdělujeme podle kvality do sedmi základních stupňů. Označení stupně kvality se může v různých jazykových mutacích odlišovat. Pokud většinou platí o nových bankovkách zkratka UNC, ve španělštině je shodná kategorie značena [1]DW resp.FE. Pro přesnější určení je možné použít znaménka minus a plus, případně lomeno ( / ). Například 1- je horší než 1, ale lepší než 2+. Upouštíme od značení zachovalosti zlomkem líc / rub (např. 1-/2, 3/3),, neboť praxe ukázala, že zachovalost jedné strany bankovky od druhé se nijak podstatně neliší. Při prodeji bankovek nižší kvality je správné poskytnout kupujícím fotografii nebo sken konkretní bankovky.

5a.jpg

 

averz

 

5a--a.jpg

  

 

 

reverz

 

 

 

 

Sběratelství mincí i bankovek je v současné době považováno v podstatě za vědní obor. Ono tomu také v mnoha ohledech je. Pokud budeme hovořit o bankovkách, uvádíme zde několik dobře míněných rad pro adepty notafili.

1) pokud uvažujeme o sbírání bankovek, zásadní je, zda se rozhodneme pro sběratelství nových, nepoužitých bankovek (UNC bankovek) nebo bankovek z oběhu, použitých. Také je dobře si zvolit časové období, kdy rozdělujeme bankovky do roku 1960to 1960 a bankovky od roku 1961from 1961 do současnosti (= moderní bankovky).

2) v obou výše uvedených případech je potřebné se rozhodnout na zaměření naší budoucí sbírky; ta může být soustředěna na státy (africké, indického nebo arabského poloostra), kontinenty, temata vyobrazená na bankovkách (příroda, budovy, flora, fauna, osobnosti [královna Alžběta 2] apod). Je velmi problematické chtít se věnovat sběratelství celého světa. Z mnoha diskusí, které jsme vedli na výstavách a veletrzích víme, že tato ambice skončí velice záhy a výsledky jsou chabé.

3) při zakládání sbírky je vždy dobré navázat kontakt1 s někým, kdo notafilii provozuje, vstoupit2 do interaktivních aukčních síní (např. Aukro v našich podmínkách nebo eBay na mezinárodní úrovni; podobně Declampe) a pořídit si základní vybavení sběratele3 (katalog bankovek, lupa, alba, přístroj s UV rozhraním  aj.).

4) sběratelství nejen bankovek začíná zpravidla vlastním rozhodnutím nebo také často tak, že dostaneme několik bankovek, získáme bankovky od známých nebo si přivezeme nějaké bankovky z dovolené

5) dobrým počinem pro začínajícího sběratele je si pořídit tzv. konvolut,  větší množství bankovek v jednom, kde je zastoupeno více států; v tomto případě bychom doporučovali takové konvoluty pořizovat od osvědčených a doporučovaných sběratelů

6) když získáme určité množství bankovek, jistě nás některé osloví natolik, že se rozhodneme pokračovat cíleně, tak jak je uvedeno výše

    Pokud můžeme sdělit náš vstup do světa bankovek, naskytla se  možnost pracovně navštívit Kěňu,Tanzanii,Ugandu,Rwandu,Namibii,Jihoafrickou republiku,Kongo, Lesotho, Tunis a Maroko. Krom Tunisu jsme si přivezli několik bankovek, samozřejmě nižší nominální hodnoty a různého stavu. Pak jsme navštívili některé stránky na našem trhu a pořídili si první nové bankovky. Tehdy jsme zvolili Surinam. Jednalo se o moc hezké bankovky a když jsme je začali studovat podrobněji, zjistili jsme, co všechno se dá o bankovkách zjistit. Takže příběh bankovek Surinamu nás posléze, vcelku nelogicky, přivedl k bankovkám  států Afriky, kterým se věnujeme v současnosti především. 

Cena bankovek je měřitelná hodnota pravděpodobně pro každého sběratele, stejně tak začínajícího tak i pro dlouholetého.. Pokusíme se zde upřesnit a snad podat návod, jak bankovky hodnotit a nakupovat za cenu obvyklou. Každá bankovka má svoji nominální hodnotu. Ta je buď aktuálníA nebo historickáB. Aktuální hodnotu bankovky stanovíme současným kurzem, který je v mnoha případech (ne-li ve všech) nutný povýšit o atraktivitu, žádanost bankovky. Historická hodnota bankovky je v mnoha případech značně odlišná od tehdy platných kurzů ( pokud jsou zjistitelné, dohledatelné) té či oné měnové jednotky.  Pro nákup, ale i prodej, jsou rozhodující tři termíny. Cena nákupní, cena prodejní a cena katalogová. Nákupní cena se odvíjí od formy nákupu. Sběratelská nákupní cena je měřitelná zájmem sběratele konkretní bankovku získat do své sbírky. V tomto případě platí, že cena je dána  ochotou kupujícího (sběratele) zaplatit své maximum. Jiná kategorie je obchodní nákupní cena, což je cena pro velkoodběratele (distributory), kteří získávají bankovky jako druh zboží pro další obchodování , zpravidla od centrálních bank jednotlivých států. Taková cena bývá pochopitelně nižší. Cenou prodejní stanovujeme hodnotu bankovky, kterou prodáváme. Je zřejmé, že některé bankovky časem svoji cenu zhodnocují, jiné svoji cenu mohou i ztrácet. V současné době jsou například žádány bankovky Zimbabwe, protože jejich nominální hodnota je jedinečná (např. bankovka 100 trilionů). Je to tzv. časový efekt, kdy bankovka, s ohledem na inflaci té které země nemá prakticky žádnou, nebo minimální hodnotu. Za čas se dá předpokládat, že bankovka dnes s cenou 100,- Kč může  mít cenu  nižší. Tato cena závisí i na počtu vydaných bankovek té které emise. Čím nižší je počet bankovek  vydaných, tím je pochopitelně cena vyšší a takovou zpravidla i zústane. Za cenu katalogovou považujeme cenu, která je uváděna v oficiálně vydávaných cenících pro sběratele bankovek.Pravda je, že v současné době je základním měřítkem ceny ůdaj v $ uváděný ve SCWPM. Vedle tohoto katalogu jsou však portály, kde cena v $ je odlišná od SCWPM a dokonce jinde je cena uváděna € ve výši srovnatelné s cenami ve SCWP.

 

 

 

Nedatované bankovky (angl. undated notes; něm. undatiert noten) ND

17. 3. 2017

ANOTACE  Datování bankovek je, ačkoli se tak nezdá, poměrně složitou a mnohdy komplikovanou záležitostí. Existuje celá řada variant datování, které je potřebné znát k přesné identifikaci konkrétní bankovky. V příspěvku uvádíme pouze ty nejčastější varianty datování bankovek. Další je možné dohledat ve specializované literatuře, kterou zpravidla vydávají centrální banky konkrétních států, nebo pokud jsou zřízeny, odborné společnosti a jejich představitelé z řad významných sběratelů.

papua-nova-guinea-100-44a-2012.jpg

 

 

Podněstří [Podněsterská moldavská republika] - notafilická zajímavost

18. 2. 2017

ANOTACE  Studium notafilie Podněstří je v podstatě založena na úrovni neoficiální měnové jednotce. Tak jako u jiných států, uvedených v textu, se jedná o republiku, která je mezinárodním společenstvím neuznaná a je nadále chápána jako nedílná součást Moldavska. Podobné, byť ne tak výrazné postavení jako Podněstří a další státy (Abcházie, Náhorní Karabach a Jižní Osetie) má také Gagauzsko nebo také Gagauzie. To je podobně jako Podněstří integrální součástí Moldavské republiky. Přesto, že Podněstří má postavení neuznaného státu, jeho centrální banka, Banka Nistryane / Pridnestrovskiy Bank / Pridnistrovskiy Bank, zřízená v roce 1993, emituje podněsterský rubl a také významné množství jak oběžných tak také výročních mincí i bankovek, o kterých jsme se zmínili. Bankovky ani mince nejsou volně směnitelné a v podstatě je vyloučené jejich použití mimo hranice Podněstří.

dscn7731.jpg

 

Austrálie; stručná historie bankovek 5$ & Pick#62a [2016]

7. 2. 2017

ANOTACE  Australská bankovka o nominální hodnotě 5 australských dolarů (nejčastěji $;AU$) vydaná v druhé polovině roku 2016 úspěšně navázala na dříve vydané emise polymerových bankovek. Je však současně zcela rozdílné stavby, než bankovky o totožné nominální hodnotě vydané v letech 1967 – 2015. Již dříve jsme poukázali na tzv. polymerové okno s vnořenou metalizací kupříkladu u bankovek Kanady nebo Nového Zélandu. Spektrem metalizací je však bankovka Austrálie odlišná. Je rozdělena do třech lokací, které jsou výrazně polychromatické a současně velmi jemné. Polymerové okno zabírá celou výšku bankovky. Vedle tohoto metalizovaného okna je bankovka vybavena polygramem, který je rovněž jiné stavby, než polygramy u jiných bankovek (Vietnam, Trinidad & Tobago, Kazachstán). Polygram u australské bankovky je transparentní a je tudíž viditelný jak z plochy aversu tak také z pohledu na revers bankovky. V okolí polygramu na R je umístněn číselný mikrotext, vyjadřující nominální hodnotu bankovky. Bankovka má ještě jedno menší polymerové okno vpravo na A dole, které nese vyobrazení hvězdy australské federace. V neposlední řadě je potřebné upozornit na netradiční UV pozitivní pole. Jde o výjimku u polymerových bankovek, u kterých je UV pozitivita zpravidla nevýrazná

foto-anotace.jpg

 

Okna polymerových a hybridních bankovek [klasifikace a stručná charakteristika; výběr]II. část

9. 1. 2017

ANOTACE Povrchová výbava polymerových oken je značně široká a rozmanitá. To nás vedlo ke zpracování detailnější klasifikace polymerových oken (viz tabulka v textu; A - F). Z pohledu ochrany bankovek jsou za nejbezpečnější považovány polymerová okna obrazová a metalizovaná. Také kombinace holografického pruhu a metalizovaného polymerového okna (třpytivá metalizace) patří mezi vysoký stupeň ochrany bankovek. Podobné ochrany se dostává bankovkám, které mají polymerové okno opatřeno reliéfní ražbou či textem. V posledním desetiletí  (poprvé v roce 2008) se na bankovkách nacházejí specifická polymerová okna, která označujeme díky substrátu, který se při jejich výrobě používá (Durasafe®), jako okna durasefová. Ta obsahují zpravidla dva základní údaje, označení emitenta a odpovídající nominální hodnotu konkrétní bankovky. Širokou skupinou polymerových oken jsou transparentní okna nebo okna obrazová, doplněná  centrální či plošnou kolorizací.  

obraz-k-casti-ii.anotace.jpg

 

Okna polymerových a hybridních bankovek [klasifikace a stručná charakteristika; výběr] I. část

10. 12. 2016

ANOTACE Polymerových nebo hybridních bankovek se od roku 1988 (bankovka Australie;Pick#49a – b) používá stále více. V současné době se odhaduje, že těchto forem bankovek používá více než 120 států všech kontinentů.  Poslední emisí zcela nových hybridních bankovek, obsahující rovněž polymerové okno (obrazové & symbolické; v tabulce E), jsou bankovky Malediv ze sklonku roku 2015 (emise 2015 Issue; Pick#26 – Pick#31).  Polymerová okna jsou nedílnou součástí ochranných prvků polymerových či hybridních bankovek.   Polymerová okna lze velice zjednodušeně rozdělit podle vzhledu, obsahu a technologie výroby na obecná polymerová okna, polymerová okna numerická, polymerová okna portrétová [a] a znaková [b], durasafová  polymerová okna a okna s periferní či vnořenou metalizací.

chile-detail-1000-detail-1.jpg

 

Argentina;měnový systém oblasti Jižní Ameriky [Pick#358 a - c]

29. 10. 2016

ANOTACE  Notafilie Argentiny, stejně jako u řady dalších států oblasti Jižní Ameriky je poměrně komplikovaná a složitá. Je to dáno především množstvím kriterií, které jsou podstatné pro správnou katalogizaci jednotlivých bankovek. Mezi nejvíce problematické lze zařadit nesčetnost emitentů, včetně privátních bankovních domů a bank, mající charakter provinčních bankovních institucí. Nejvíce zřejmá je tato skutečnost v období   Provincial (1823-1876) a Provincial (1890-1932). Kovový ochranný proužek, který mění svůj intermitentní charakter v proužek kompaktní při prosvícení bankovky je postupně nahrazován proužkem plastickým, jako to vidíme u celé řady dalších států (např.Vietnam). Příkladem argentinské bankovky může být Pick#361a o nominální hodnotě 500 pesos z letošního roku. Bez zajímavosti v případě Argentiny není ani detail značení měny symbolem, když u poslední varianty pesa (Peso Convertible) je běžně používán symbol pro dolar ( $ ), ačkoli se tento přímo na bankovkách nenalézá. Stejně důležitým znakem argentinských bankovek je umístnění tzv. bankovního signa v úrovni vodoznakového pole a jeho odlišné umístnění.

rscn6881.jpg

 

Sárský protektorát; notafilická zajímavost historie Německa

17. 10. 2016

ANOTACE  Sárský protektorát má význam především z pohledu historie současného Německa. Úzce souvisí s termínem Výmarská republika v letech 1919 – 1933. Na teritoriu, které bylo Sársko v letech 1947 – 1956 protektorátem Francie, protože po kapitulaci Německa připadlo do francouzské okupační zóny. I za tak relativně krátké období má Sársko své notafilické zvláštnosti , které se v článku snažíme přiblížit. Také přechod z období frankového v systém markový není bez zajímavosti, především s ohledem na odlišný způsob katalogizace některých bankovek z roku 1919. Netradiční katalogizace je rovněž užita v případě bankovek z roku 1947 (vyjma emise Pick#3 – Pick#8), kdy byl souběžně používám měnový systém marky a tzv. saarmarky. U bankovek emisí ND(1947)  Mark  Issue a  ND(1947)  Saarmark  Issue jsou u shodných nominálních hodnot bankovek totožné jejich série; E [P-Ro#873 & 878], D [P-Ro#874 & 879], B [P-Ro#876 & 881] a A [P-Ro#877 & 882].  Vyjimku tvoří bankovka o nominální hodnotě 2 saarmarky (P-Ro#880), která má sérii C.

50-1-r.jpg  

 

Lesotho; plasticita (=háčkování;crochet) na povrchu vybraných bankovek

29. 9. 2016

ANOTACE  Na bankovkách Lesotha, nikoli pouze na nich, se nalézá lokalita, která nese označení plastická ornamentová kresba. V literatuře má tato pozice pojmenování crochet [háčkovaná] ornamental area (drawing). Plasticita kresby, především na averzu bankovky, je výrazná a je navíc vybavena dobře patrným mikrotextem. Celý plastický obraz je přenášen také na R bankovek, avšak na této straně ornamentová kresba neobsahuje mikrotext. Významným prvkem ochrany bankovek je hloubkový hologram, kde vrchní vrstva obsahuje centrální a periferní polychromatické varianty odpovídající nominální hodnoty konkretní bankovky, kdežto ve spodní vrstvě hologramu je vyobrazení krokodýla a periferní číselné vyjádření nominálu. Obraz krokodýla je nedílnou součástí státního znaku Lesotha. Plastická ornamentová kresba je výrazně profilometricky pozitivní. Kovový ochranný proužek, umístněn na R bankovek obsahuje mikrotext se zkratkou emitenta bankovek (CBL) a jeho metalizace má jasně zelenou barvu a to u obou, barevně odlišených bankovek.

anotace.jpg

 

Vietnam 100 dŏng;Pick#125a [2016] Commemorative

20. 9. 2016

ANOTACE   Vietnamská bankovka 100 dŏng z letošního roku je první svého druhu, která je vybavena plastickým ochranným proužkemA a hloubkovým polygramemB. Byla emitována u příležitosti 65. výročí založení centrální vietnamské banky (65th Anniversary National Bank of Vietnam). Bankovky Vietnamu jsou v současné době, a to od roku 2001, významně chráněny proti falzifikaci. Ve zmíněném roce byla vydána historicky první polymerová bankovka s dvěma polymerovými okny (Pick#118;50 dŏng) . Také následující emise 2003 – 2016 jsou bankovky výhradně polymerového charakteru, které mají shodně s uvedenou bankovkou dvě polymerová okna. Plastický ochranný proužek je opatřen mikrotextem, udávající nominální hodnotu bankovky. Proužek je doplněn vyobrazením detailu lotosového květu, který je shodný s vodoznakem bankovky. Polygram má prokazatelně hloubkový charakter ( leží pod konturou čísla 65)  a je současně polychromatický, když mění své zbarvení v závislosti na použitém úhlu pohledu (zbarvení zelené [450]  a žluté [900] ).

rscn6803.jpg

 

Guyana 50 $ [2016] Pick#41a [Commemorative;též memorial]

28. 8. 2016

ANOTACE  V krátkém příspěvku bychom rádi upozornili na velice zajímavou novinku letošního roku, emitovanou centrální bankou Guyany. Jedná se historicky o první bankovku nominální hodnoty 50 $ od  roku 1966, kdy na území Guyany začala být emitentem bankovek Bank of Guyana a kdy se Guyana v květnu  tohoto roku odpoutala od závislosti na Velké Britanii a získala samostatnost. Současně se jedná o bankovku, která bude pravděpodobně zařazena do nominace za nejhezčí bankovku roku 2016.  

hlava-jaguara-detail.jpg