Jdi na obsah Jdi na menu
 POSLEDNÍ AKTUALIZACE STRÁNEK 17.08.2018►  

POSLEDNÍ AKTUALIZACE eSHOPU  16.08.2018 ( 2 POLOŽKY )[pokud je u položky uvedena 0, znamená to, že odpovídající položka bude obnovena (doplněna) zpravidla do 10 dnů; u některých položek je poznámka o možnosti jejich objednání - bankovky na objednávku]

aktualizace, případně rekonstrukce stránek; návštěvníci na tento zásah, především rekonstrukci, budou včas upozorněniaktualizace shopu; posledně přidaný počet položek do nabídky eSHOPU

 

FORMA ZÁPISU NABÍZENÝCH BANKOVEK
U nově vkládaných bankovek jsme částečně upravili jejich zápis. Týká se to především bankovek, kde je rozhodující jejich série,prefix[#] nebo posfix[##], případně použitá signatura, tiskárna nebo forma tisku a počet pozic sériového čísla mimo prefixu nebo posfixu

 

stát

Venezuela

nominální hodnota

5 bolívares

kvalita

UNC-AU-XF…..

Pick#

70b(odpovídající katalogizace)

►X◄

serie►C◄ prefix►#◄posfix►# - ###◄

1989

rok emise

54,-Kč

cena

USBNC

tisk

sig 42

použitá signatura

8 digit

počet pozic sériového čísla mimo serii, # nebo #

 Pick#70b

venezuela-5-70b-a.jpg
venezuela-5-70b-r.jpg

 podoba zjednodušeného zápisu nabízené položky

Venezuela 20 bolívares;UNC;Pick#63c;sig.16►C◄1990;96,-Kč

Při prvním nákupu v eSHOPU doporučujeme, aby jste uskutečnili Vaši registraci. Současně prosíme, aby jste opět při prvém nákupu kontaktovali provozovatele eShopu

vyhledávání bankovek - doporučujeme vyhledávat jednotlivé položky (bankovky) podle konkrétních  států v rámci kontinentů

PŘÍKLAD

[1] BANKOVKY ► [2] ASIE ► [3] NALISTOVAT BHUTAN ► [4] V LEVÉM SLOUPCI JSOU BANKOVKY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ ASIE, Z NICHŽ VYBÍRÁME TY STÁTY,  O JEJICHŽ BANKOVKY MÁME ZÁJEM ► [5] ZPĚT DO ZÁKLADNÍ NABÍDKY SE DOSTANEME KLIKNUTÍM NA ODKAZ eSHOP NEBO ZPĚTNÝM PROKLIKÁNÍM DO POLOŽKOVÉ NABÍDKY

Poskytované slevy
nákup od 500,-Kč do 1.000,-Kč včetně 3%
nákup od 1001,-Kč do 4.000,-Kč  6%
nákup nad 4.001 Kč   8%

ostatní formy slev pouze po individuální dohodě

Ceny poštovného

s ohledem na nový ceník vybraných služeb České pošty s účinností od 1.02.2018 jsme nuceni upravit cenu doporučené listovní zásilky na 44,-Kč. Děkujeme za pochopení. Ostatní ceny zůstávají v platnosti beze změny

od 1.2.2018 se poštovné bude diferencovat podle váhy zásilky tak, jak uvádí již zmíněný nový ceník České pošty, s.p.

 

obyčejná listovní zásilka  20,-Kč; doporučená listovní zásilka  44,-Kč

cenné psaní  80,- Kč; obyčejný balík 80,-Kč (změna vyhrazena dle váhy)

zásilka do zahraničí  140,-Kč

odesílání zásilek na dobírku neposkytujeme


Objednávky

V případě, že je u vybrané položky stav O, není konkretní bankovka či mince na skladě, tudíž momentálně k dispozici. Je však objednána u příslušného dodavatele. Kupující si tuto položku může pochopitelně předem písemně zamluvit na výše uvedené adrese

Platba

S provedením platby za zakoupené položky vyčkejte do doby zaslání oficiálního vyúčtování.To zasíláme po dohledání všech zakoupených položek. Děkujeme za pochopení.

Příspěvky,publikace a články

V této kategorii našich stránek se snažíme vysvětlovat a dokumentovat  notafilické aktuality1 a nebo se zabýváme studiem a následným publikováním zajímavostí vybraných monetárních (=peněžních) systémů2 včetně deskripce konkrétních bankovek

Nabízené bankovky jsou výlučně ve stavu UNC. Použitá fotodokumentace je výhradně a pouze  ilustrační, pokud není u konkretní položky v poznámce uvedeno jinak (kupř. foto konkretní bankovky A resp. R; XF;AU;VF apod.). Na vyžádání je možné zaslat sken vybrané bankovky.

 Naše stránky jsou primárně věnované sběratelství  bankovek. Co se týče charakteru bankovek, jedná se v převážné většině o tzv. moderní bankovky, tedy datované (obecně napsáno) počínaje rokem 1961. Souvisí to přímo i s počtem vydaných dílů Standard Catalog of Word Paper Money, označovaných jako SCWPM I -III.

[1] Plocha bankovek

    Dříve než pokročíme k detailnějšímu popisu bankovek je potřebné, abychom ujasnili minimálně dva základní termíny. Každá bankovka se skládá ze dvou ploch. Výjimku tvoří bankovky, které jsou označovány jako jednostranné (=unilateral notes; zkráceně uniface). Klasickým zástupcem těchto bankovek jsou některé bankovky Hong – Kongu z období let 1945 – 1995, emitovaných prostřednictvím Government of Hong Kong nebo bankovky některých států Evropy z počátku 20. století.

rakousko-2-74a-a-1922.jpg rakousko-2-74a-r-1922.jpg

bankovka uniface; Rakousko 2 koruny;Pick#74a; 1922

gibraltar-50-34a-a-2006.jpg gibraltar-50-34a-r-2006.jpg

klasická bankovka oboustranná; Gibraltar 50 £; Pick#34a; 2006 (avers vlevo)

    Pokud jde o označení ploch bankovek, jedná se o otázku, která je stále předmětem diskusí. Převažující názor je ten, že lícovou, tedy přední stranou bankovky je ta, kde jsou lokalizovány signatury odpovídajících autorit emitenta. Součástí signatur zpravidla bývá tzv. signum, což znamená, že pod konkrétní signaturou je zřetelně vyznačeno funkční zařazení signatáře (ministr financí, guvernér aj). O lícové a druhé, rubové straně bankovky, je možné jen zřídka kdy usuzovat podle umístnění sériových čísel bankovek. Popsanou lícovou stranu bankovek označujeme jako stranu aversní (avers ale též averz; nebo také face, používaná zkratka A resp. F). Avers je do anglického jazyka překládán jako obverse (což je význam, který se používá především v numismatice; zkratka Obv). Pro avers je často, především ve francouzské odborné literatuře, používána zkratka F (z francouzského de front; čelní). Avšak i ve francouzštině platí primárně zkratka Ar (přední; fr.avant). 

    Druhá plocha bankovky, rubová, je označována jako revers (též reverz; strana reversní; používaná zkratka R). Při použití zkratky F ve francouzském jazyce je jako protipól pro zadní, rubovou stranu použito zkratky Ar (zadní; franc. arriére). Pokud jde o umístnění signatur, existují při posuzování aversu a reversu některé odchylky. To se týká kupříkladu bankovek Madagaskaru z let 1994 – 1998 a také států západoafrické (2003 – 2015) a středoafrické (2002) měnové unie. V těchto případech je rozhodující pro posouzení aversu a reversu bankovek umístnění sériových čísel, které jsou lokalizovány na aversu uvedených příkladů bankovek. Obdobná situace je u bankovek Burundi z roku 2015, na kterých jsou signatury a signa na reversu, stejně tak jako rok emise, ale avers je v tomto případě identifikován podle lokace sériových čísel. V následujícím textu bude avers nebo revers vyznačen zkratkou A nebo R pouze v případě, že se bude jednat o jejich atypické, ne zcela běžné rozlišení.

 

PODĚKOVÁNÍ

Na toto sdělení jsme delší dobu čekali. Především proto, abychom mohli objektivně posoudit zájem sběratelské věřejnosti o naše dvě publikace, které započali svoji pouť obchodní sítí v prosinci 2017 [ Numismatika a notafilie: Základy sběratelství zájmových předmětů pro začátečníky. Praha: Albatros, 2017. ISBN 978-80-266-1207-0. ] a  v květnu 2018 [ Encyklopedie numismatiky a notafilie: Obecná sběratelská terminologie. Brno: Barrister & Principal, ISBN 978-80-7364-071-2. ]. Až reakce nepřeberného počtu čtenářů; od začínajících i pokročilých sběratelů, ale také laiků nás přesvědčila o tom, že byl pravděpodobně správný předpoklad a doporučení nakladatele, aby se na našich stránkách objevilo několik kusů obou knih k získání za přijatelnou cenu. Z těchto důvodů se v našem eSHOPU  otevírá nabídka a možnost nákupu obou knih s velmi stručnou jejich charakteristikou a v omezeném množství. Prohlašujeme, že se nejedná o prodej autorských výtisků.

titulni-strana.jpgtitulni-strana-knihy.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkmenský manat [výběr nominálních hodnot 2009 – 2014 ]

31. 7. 2018

ANOTACE

Turkmenistánu není dlouhá, začíná se psát od roku 1993. Přesto bylo centrální bankou, která prošla v roce 1995 přeměnou z Türkmenistanyň Merkezi Döwlet Banky na Türkmenistanyň Merkezi Banky, vydáno 7 emisí bankovek. V současné době jsou bankovky Turkmenistánu na vysoké úrovni zpracování a také jsou dobře chráněny proti padělání. Obsahují moderní prvky ochrany, jako je třpytivá metalizace nebo velice kvalitní holografie. Intermitentní ochranné pružky doplňuje vnořený proužek. Oba při prosícení mají kompaktní vzhled.  Velice zdařilá je UV ochrana jak na aversu, tak také na reversu bankovek. Na reversu je pak UV pozitivita soustředěna do pravého horního pole, kde představuje UV pozitivní půlměsíc a pět hvězd. Barevné provedení půlměsíce i hvězd se u jednotlivých nominálních hodnot odlišuje. Jde o znak, který je nedílnou součástí státní vlajky. UV ochranu doplňují početná pozitivní vlákna, která jsou mnohobarevná. tohoto postsovětského státu prošla podobně, jako další státy vzniklé rozpadem Sovětského svazu, inflačním obdobím, kdy musela centrální banka přistoupit k velmi rozsáhlé denominaci. Nominální hodnoty 10000 manat nahradily bankovky o maximální výši 100 manat.  

dscn6000.jpg

 

Arménie 500 dram;Pick#60a[2017]. První bankovka na světě s technologií RollingStar LEAD. Stereogram

20. 6. 2018

ANOTACE

Centrální banka Arménie emitovala oficiálně v prosinci 2017 výroční bankovku o nominální hodnotě 500 dram. Bankovka je vyrobena zcela novou technologií zahrnující škálu ochranných prvků RollingStar LEAD. V rámci tohoto vysokého stupně bylo využito současně technologií hybridní platformě Hybrid TM a SPARK®Live. Nejvýznamnější je zobrazení stereogramu, obsahující obraz Noemovy archy a středového kříže s diamanty, kterých je celkem 10. Technologie RollingStar LEAD využívá tzv. mikroskopických zrcadel, které mají ve své periferii kotvící strukturu, která má prokazatelné krystalické uspořádání. Optické efekty dalšího bezpečnostního prvku Galaxy jsou synchronizovány s funkcí RollingStar LEAD a zobrazují stejný posun barev ze zlaté na zelenou a zahrnují působivý efekt 3D pohyblivých krystalů spolu s obrazy demetalizovaných znaků 500 a AMD v ochranném proužku. Zbarvení ochranného proužku je podobné jako u  polygramu. Bankovky obsahují na ploše aversu v jeho pravé části netransparentní polygram. Polygram v případě sklopného efektu má zbarvení zelené až zlaté v různé intenzitě. Zlatavá (žlutá) barva má prokazatelnou mikrokrystalickou strukturu. V souvislosti s polygramem je významný identit nepochybně výskyt pořadového čísla bankovky z uvedeného počtu bankovek uvedených do oběhu. Bankovka Arménie má tři významné světové priority. Jednak použitým stenogramem a také strukturou ochranného proužku. Ten má sice základní stavbu (S & L články) a vlastnosti (intermitentní nebo kompaktní podobu), ale současně podobu polygramu a tím prokazatelnou změnu zbarvení jednotlivých článků proužku v závislosti na intenzitě osvětlení a účinku sklopného efektu. Třetím významným prvkem, v tisku bankovek poprvé použitým v ochraně bankovek je také identit v podobě pořadového čísla konkrétní bankovky z celkového počtu bankovek uvedených do oběhu (300 000). Toto číslo se nachází v těsné blízkosti polygramu na aversu bankovek.

stereogram-4-anotace.jpg

 

Macau – součást velké Číny; monetární systém; stručná historie; výběr bankovek

9. 5. 2018

ANOTACE  

Notafilie územního celku tzv. velké Číny Macau zasahuje až k roku 1905. Měnová jednotka je atraktivní pataca (plurál patacas), která se skládá ze 1/100 avos. Zajímavostí je jistě ta skutečnost, že se na území Macaa emitují hojně výroční bankovky a také ta skutečnost, že se shodné nominály od sebe navzájem odlišují zcela jiným grafickým provedením. Jako příklad lze uvézt bankovky Pick#85 – Pick#89 nebo Pick#114 – Pick#120. Tato odlišnost se vyskytuje také u jiných nominálních hodnot. Některé vybrané bankovky jsou vybaveny polychromatickým kovovým ochranným proužkem. Polychromatické zbarvení je u kovových proužků poměrně vzácné. Navíc, což je obecně běžnější, jsou jednotlivé články vybaveny mikrotextem a také mají tu vlastnost, že se intermitence proužku mění při prosvětlení v kompaktní vzhled. Další zvláštností je ta skutečnost, že v centru pole A je u některých bankovek použit u nominální hodnoty symbol podle ISO. U bankovek Macaa je to MOP. Jedná se o velmi sporadicky se vyskytující, zpravidla UV pozitivní  prvek bankovek. Ne zcela běžné je i odlišné zbarvení jednotlivých pozic sériového čísla u některých bankovek. V souvislosti se sériovými čísli lze konstatovat ještě jednu skutečnost. Totiž tu, že u některých bankovek jsou  sériová čísla lokalizována na reverzu bankovek (Pick#81Ba).

20-81b-r-1.jpg

 

Kanada; 10 $ [Pick#112a] 2017 * Canada's 150th Anniversary

22. 4. 2018

ANOTACE   

Bank of Canada / Banque du Canada emitovala již v roce 2011(100$) polymerovou bankovku s výrazným metalizovaným polymerovým oknem.  Následně v letech až do roku 2015 byla vydána kompletní řada nominálních hodnot od 5$ do 50$. Specifické místo patří bankovce z roku 2015 (Pick#111a), která je výroční (2015  Queen Elizabeth IICommemorative Issue).  Je obdobou bankovky Pick#108a-b z roku 2012, ovšem s odlišným typem portrétu královny Alžběty II v poli metalizovaného polymerového okna. Bankovka z roku 2017 vyniká skvělým vzhledem a především konstrukcí polymerového okna, v němž jsou zakomponovány překrásné metalické detaily. V mnoha ohledech bankovka připomíná bankovky Australie z roku 2016 a 2017 (Pick#62 & Pick#63), ale také bankovky Nového Zélandu z let 2000 – 2016 (Pick#190 – Pick#195). U bankovky Kanady Pick#112a se poprvé prolíná použití netransparentního polygramu a metalizovaného polymerového okna. Tato kombinace nebyla do konce roku 2016 použita.

Kudweis Miloš; Nový Zéland  – stručná historie; komparace bankovek 5£ & 5$ (1981-2015)

anotace--2.jpg

 

Sériová čísla bankovek a jejich symbolika (stručná charakteristika)

5. 4. 2018

ANOTACE

Otázka sériových čísel patří mezi nejvíce komplikované identity světových bankovek. Je to již z ohledu na nepřeberné množství podoby textů a jejich jazykových mutací. Navíc u sériových čísel existují některé pevně dané atributy a jejich rozlišení není pokaždé tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.  Sériová čísla jsou také velmi často ve své podobě vázána na charakter bankovek; například bankovky specimen, replacement nebo commemorative. U vyjmenovaných forem bankovek je zpravidla specificky vytvořený jejich prefix.  Dále je často v sériových číslech zakomponován rok jejich emise, případně příslušnost ke konkrétnímu státu (tzv. code letter). Podobnou komponentou je tzv. plate letter, který se nachází v rámci sériového čísla, avšak je tisknutý v jiné hloubce než vlastní sériové číslo.  Komplikovaný je v mnoha případech tzv. zápis sériového čísla. Jedná se o sumarizaci údajů, které v sobě sériové číslo obsahuje. Je tudíž významná znalost základních složek (položek) sériového čísla a jejich variabilitu pro případ, že některá položka v číslech chybí. 
kena-100-23d-a-vyrez.jpg