Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jersey – vodoznak, klasifikace státního znaku, stručná katalogizace a UV ochrana u vybraných bankovek

11. 5. 2016

   Jersey je největší a nejjižnější ostrov Normanských ostrovů (Channel Islands). Jersey, spolu s nedalekými neobývanými skupinami ostrůvků Minquiers a Écréhous tvoří závislé území britské koruny, oficiálně zvané Bailiwick of Jersey (Rychtářství Jersey).
   Má vlastní měnu, která nese označení jerseyská libra. Jerseyská libra nemá vlastní ISO 4217 kód, je jen lokální variantou zákonného platidla celého království, libry šterlinků, která má kód GBP (někdy také GJ£, na bankovkách pouze £). Jerseyská libra (v textu £) je tedy pevně navázána na britskou libru v poměru 1:1. Jedna setina libry se nazývá pence. Podobné postavení jako jerseyská libra mají i manská libra a guernseyská libra.
    Zajímavostí bankovek  jerseyské libry je tvorba vodoznaku. Bankovky z období let 1941 – 1942 (Pick#1 – Pick#6)  mají ve vodoznaku dvě formy řetězů; tenký nebo tlustý (silný) řetěz. Od roku 1963 (emise ND (1963-1972) Issue) dochází ke změně a na bankovkách Jersey je ve vodoznaku použitá kravská hlava (Jersey cow´s head; jerseyské plemeno skotu). Vodoznak se u bankovek vyskytuje ve A1variantě nominální či nenominální, s A2rohy nebo bez rohů a také v A3pozici levostranné či pravostranné.Tento vodoznak obsahují také bankovky z doposud poslední vydané emise bankovek z roku 2010 (  ND [2010] English and French Language  Issue; Pick#32a – Pick#37a). Významnou změnou u téže emise je použití dvou jazyků, angličtiny a francouštiny na bankovních plochách (A – anglický jazyk;  R – francouzský jazyk).  
     Od roku 1995 mají bankovky Jersey poměrně jednoduchou, avšak výraznou ochranu UV, především na A bankovek. Od roku 2010 je u vyšších nominálních hodnot na A lokalizován výrazný numerický hologram (Pick#34a – Pick#36a), který je u Pick#37a nahrazen masivním holografickým pruhem. V lokaci numerického hologramu je dobře patrná mapa Jersey a to při pohledu z úhlu 750. Při pohledu 450 je v hologramu umístěn státní znak Jersey, který se rovněž nalézá v různé podobě na bankovkách Jersey do současné doby. Chybí pouze u nejvyššího nominálu (100 £ ) poslední emise bankovek (Pick#37a;2010). První bankovka, na které byl státní znak použitý pochází z roku 1865. Bankovka má nominální hodnotu 1 £ a katalogizaci  Pick#S161.

1-s161-a.jpg

Pick#S161;1865;1 £;A(uniface) červené šipky – státní znak;  varianta 1B

5-a1-a-statni-znak-var-1a.jpg1
1-s327-a-statni-znak-var-1b.jpg2
5-27a-a-statni-znak-var-2.jpg3
5-33a-a-statni-znak-var-3.jpg4

1 - státní znak Jersey na bankovkách; varianta 1A (bez ratolesti v periferii znaku; 1840 – 1865 s vyjimkou 1850)

2 - státní znak Jersey na bankovkách; varianta 1B (s periferní lokací  ratolesti; 1850-1871;  mimo Pick#PS241)

3 - státní znak Jersey na bankovkách; varianta 2 (1941 – 2004; Pick#1a – Pick#31a)

4 - státní znak Jersey na bankovkách; varianta 3 (2010; Pick#32a – Pick#36)

 
    Jak jsme uvedli výše, historie moderní notafilie Jersey se datuje od roku 1941. Emitentem bankovek v té době byla instituce, označována jako Treasury of the States of Jersey, která na území Jersey působí do současné doby. Před rokem 1941 bylo vydáno celkem sedm emisí bankovek, které mají však odlišnou katalogizaci, když se často používá označení Pick# a následná katalogizace konkretních bankovek.

Bankovky na území Jersey 1832 – 1884

emitent

rok

katalogizace(Pick# +)

St,. Saviour's Bank

1832

PS346

Treasury of States of the Islands of JerseyA

1840

PA1a - PA1b (také PA1r)

Town Vingtaine of St. Helier

18xx

PS241B

St. Mary's Parochial Bank

1848(1850B)

PS326-PS328

International Bank

1865(1)

PS161

 Bible Christian Church

1865(2)

PS121

 Bible Christian Church

NDC

PS126B

A STATES OF THE ISLANDS OF JERSEY; emise 1840  Interest Bearing Note Issue;B některé  prameny uvádějí tyto bankovky jako ND (pravděpodobně 1850) podobně jako u PS126 a PS241;C literatura uvádí nejčastěji rok 1871

Nominální hodnoty bankovek 1832 -  1871D

Pick#

hodnota

PS346

A1a - A1b (také A1r)

PS241

PS326(a-c)

3 x 1 £

PS161

PS121

PS126

D bankovky vydané v letech 1832 – 1871 mají s vyjimkou PS126 (5 £; pravděpodobně 1871) nominální hodnotu 1 £, včetně PS326-PS327, která byla emitována třikrát po sobě; současná notafilie1 tyto bankovky rozděluje podle barvy na modrou variantu (BVr; PS326), zelenou variantu (GRv; PS327) a šedou variantu (GVr; PS328)bankovky PS326-328 mají charakter uniface

1 O.W.Linzmayer; Jersey chapter of The Banknote Book (2011)10 pp  

1-s328-a.jpg

PS328;1850;1£ (uniface) státní znak 1B; GVr

    Pokud jde o počet použitých signatur  na bankovkách Jersey, jsou přesně evidovány od bankovky Pick#1a z období let 1841 – 1842. Celá emise ND (1941-1942) Issue nese signaturu číslo 1; J. Clennetta. Poslední použitou signaturou je je signatura číslo 7;  Laura Rowley (použitá u Pick#37a)

signatura-1.jpgsig 1
signatura-7.jpgsig 7

Pick#26a – b (ND2000) 

   Bankovka o nominální hodnotě 1 £ byla v totožné podobě vydána celkem pětkrát. Dvě bankovky mají charakter výroční bankovky (Pick#25a; 50th Anniversary of the Liberation of Jersey a Pick#31a; 800th Anniversary of Jersey (1204-2004). Bankovky se od sebe odlišují také v jiných detailech, jak uvádí tabulka níže.


1 £ [1989 - 2004]

Pick#

rok

signaturaF

sériové číslo

15a

ND(1989)

4

#2 + 6 digit

20a

ND(1993)

5

#2 + 6 digit

25aE

1995

5

#2 + 6 digit

26a

ND(2000)

6

#2 + 6 digit

26b

ND(2000)

6

#3 + 6 digit

31aE

2004

6

#1# + 6 digit

 E výroční bankovka; F signum je u bankovek shodné; treasurer of the states (= státní pokladník)

    Jako zástupce bankovek o nominální hodnotě 1 £ jsme zvolili Pick#26b (3 letters serial # prefix). Signatářem bankovky je  Ian Black (sig 6) s již zmíněným signem.

26b-5-a.jpg
26b-5-r.jpg

Pick#26b;ND(2000)1 £;#ADC + 6 digit; před nominální hodnotou bankovky umístěn symbol pro libru (£)

26b-1.jpg1
26b-2.jpg2
26b-3.jpg3

1 - nenominální vodoznak;kravská hlava (s rohy) 2 - centrální UV pozitivní nominální pole na A bankovky 3 - UV pozitivní plocha na R bankovky bez přítomnosti vláken

     Podobně, jako uvádíme u bankovky o nominální hodnotě 1 £ lze diferencovat také bankovku o nominální hodnotě 10 £ vydanou opakovaně od roku 1989 (ND) až do roku 2000 (ND). Žádná z uvedených bankovek nemá charakter bankovky výroční. Po roce 2000 je stávající varianta bankovky nahrazena zcela odlišnou bankovkou, spadající do emise  ND (2010)  English and French Language  Issue, jak jsme již uvedli výše (tiskárna De la Rue, London).

10 £ (1989 – 2000)

Pick#

rok

signaturaF

sériové číslo

17a

ND(1989)

4

#2 + 6 digit

22a

ND(1993)

5

#2 + 6 digit

28a

ND(2000)

6

#2 + 6 digit

 F signum treasurer of the states (= státní pokladník)

10-28a-a.jpg
10-28a-r.jpg

Pick#28a;ND(2000) 10 £;#PC + 6 digit; před nominální hodnotou bankovky umístěn symbol pro libru (£)

     Naši pozornost jsme však věnovali bankovce z roku 2010, Pick#34a. Jde o zcela odlišnou bankovku v porovnání s dříve vydaným shodným nominálem. Bankovka je nově vybavena numerickým hologramem a také odlišná je výbava UV ochrana bankovky včetně charakteru vodoznaku. Bankovka, jak jsme již uvedli výše, patří do emise, kde je použitý odlišný jazyk na A (anglický text; States of Jersey;ten pounds) a na R (francouzký text; États de Jersey;dix livres) .

dscn7245.jpg
dscn7246.jpg

Pick#34a;ND(2010) 10 £;#AD + 6 digitG;symbol libry před nominální hodnotou bankovky (modré šipky na A); hologram – zelené šipky

G sériové číslo má odlišné prostorové uspořádání; v levé části bankovky je číslo horizontální , kdežto v pravé části bankovky (plochy A) je vertikální. Obě čísla mají současně ascendentní uspořádání

34a-5.jpg

UV na A bankovky; červené šipky – UV pozitivní tzv. trámce; modré šipky – intermitentní kovový ochranný proužek; žluté šipky – lokace numerického hologramu

34a-7.jpg1 34a-2.jpg2
34a-4.jpg3 mapa-jersey.png4

1 - nominální vodoznak se symbolem £ (modré šipky) kravská hlava (bez rohů) 2 - hologram při pohledu 450; dobře patrný státní znak (varianta 3) ve středu hologramu (zelené šipky) periferní mikrotext States of Jersey (červené šipky) a symbol pro libru spolu s nominální hodnotou bankovky (£ 10) 3 - hologram z úhlu 750; ve středu numerického hologramu dobře patrná mapa Jersey 4 - cf mapa na obrázku 3

   Podobné numerické hologramy se shodným obrazem při diferenciálním úhlovém pohledu nalezneme u dvou následujících nominálních hodnot; 20 a 50 £.