Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lesotho; plasticita (=háčkování;crochet) na povrchu vybraných bankovek

29. 9. 2016

     Na bankovkách Lesotha byla u bankovek Pick#21 -  Pick#25 (emise 2010-2015 Issue) použita tzv. plastická ornamentová kresba, lokalizovaná vlevo dole na A. Tato oblast je označována také jako crochet [háčkovaná] ornamental area (drawing)1. Pokud provedeme srovnání s dříve emitovanými bankovkami rozdíl je patrný.


1 Solomon, David; Spurling, Tom (2014)  The Plastic Banknote. CSIRO Publishing

    Jako první bankovku, na kterou poukážeme je Pick#17a o nominální hodnotě 50 maloti. Při této příležitosti se krátce zmíníme o měnové jednotce Lesotha, což je maloti (ve zkatce loti). Zajímavostí je, vzhledem k poloze Lesotha, že na území tohoto vnitrozemského království, které leží při východním okraji Jihoafrické republiky, že vedle maloti je úřední měnovou jednotkou také jihoafrický rand. ISO maloti je LSL.  1/100 loti je sente (pl. lisente). Jako doplňující informace je, že Lesotho vedle Namibie, Botswany, Jihoafrické republiky (JAR)  a Swazilandu je členem  Jihoafrické celní unie. Spolu s Namibií, Botswanou a JAR tvoří tzv. společný měnový prostor (nikoli unii).
     Bankovka Pick17a z  roku 1994, která se ještě se vyskytuje ve variantách 17b[1997],17c[1999],17d[2001] a 17e[2009] obsahuje na A ornamentové kresby, avšak bez zjevné plasticity a uvedené nominální hodnoty bankovky.Přesto jsou tyto lokace profilometricky pozitivní, i když s poměrně nízkou hloubkou. Kresby nejsou na periferii vybaveny mikrotextem, kdežto později emitované bankovky ano.

lesotho-50-17a-a.jpg lesotho-50-17a-r.jpg

Pick#17;50 maloti;1994;A,R  červené šipky (1,2) – ornamentová oblast bez plasticity

lesotho-50-17avodoznak.jpg1
plastika-pick-17a-1994-2.jpg2
plastika-pick-17a-1994.jpg3

1 - nominální vodoznak u Pick#17a s dobře viditelným státním znakem Lesotha a detailem obrysu krokodýla v jeho středu (žluté šipky) 2,3 - ornamentová oblast 1 a 2 bez periferního mikrotextu a bez zjevné plasticity; v oblasti není uvedena nominální hodnota

plastika-pick-17a-1994-4.jpg plastika-pick-17a-1994-3.jpg

profilometricky pozitivní kresby (1,2)

    Pro demonstraci plasticity kreseb jsme zvolili dvě bankovky; Pick#23a z roku 2010 (50 maloti) a Pick#24a rovněž z roku 2010 (100 maloti). Obě bankovky obsahuji v pravé části A velmi zdařilé hloubkové hologramy2.  

lesotho-50-23a-2010-a.jpg lesotho-50-23a-2010-r.jpg

Pick#23a;50 maloti;2010;A,R  
1 - plastická ornamentová kresba; 2 – hloubkový hologram; 3 – státní znak Lesotha s vyznačením roku emise
2 P. Hariharan: Basics of Holography;2002;Cambridge University Press;161 pp

50-vodoznak.jpg1
50-4.jpg2
50-2.jpg3

1 - nominální vodoznak s dvojím označením nominální hodnoty bankovky;2 - plastická ornamentová kresba; červená šipka – číselné označení nominálu bankovky;  žlutá šipka -  crochet [háčkovaná střední část kresby] ; šipky ohraničují číslo „50“ (detail viz níže); 3 - hloubkový hologram; červené šipky – mikrotext CBL (Central Bank of Lesotho) 750

50-4-detail.jpgdetail ad 2

    Hologram na bankovce, podobně jako na zbývajících dvou nominálních hodnotách (100 a 200 maloti) má hloubkový charakter. Při pohledu z úhlu 750 je patrný nominál bankovky, který je lokalizovaný v centru hologramu, ale také na jeho obvodu. Při pohledu pod úhlem 450 je patrná vnitřní (=hlubší) vrstva hologramu, která je představována polychromatickým obrazem krokodýla. Ten je nedílnou součástí státního znaku Lesotha (viz výše). Pod úhlem 600 je patrný jak krokodýl, tak také číselné označení nominální hodnoty bankovky.

50-3.jpg 50-1.jpg

 450 (vlevo) a 600 (vpravo) červené šipky – mikrotext CBL      

     Podobný obraz nalézáme také na bankovce Pick#24a; 100 maloti (2010). Vodoznak je shodného uspořádání s dvojím zobrazením nominální hodnoty bankovky.

lesotho-100-24a-2010-a.jpg lesotho-100-24a-2010-r.jpg

Pick#24a;100 maloti;2010;A,R

100-vodoznak.jpg1
100-detail.jpg2
100-detail-5.jpg3

1 - nominální vodoznak (2 x 100); 2 -  plastická ornamentová kresba; červená šipka – číselné označení nominálu bankovky;  žlutá šipka -  crochet [háčkovaná střední část kresby] ; šipky ohraničují číslo „100“; 3 -  hloubkový hologram; červené šipky – mikrotext CBL (Central Bank of Lesotho) 75


    Zajímavé je srovnání obou bankovek v oblasti ornamentové kresby. Charakter a vzhled kreseb je shodný jak na A tak také na R bankovek. Ornamentová kresba na R však neobsahuje centrálně uložené číselné vyjádření nominální hodnoty bankovky.

plastika-1.jpg plastika-1-r.jpg

vzhled ornamentové kresby na A a R bankovek Pick#23a & Pick#24a

     Obě bankovky mají na R výrazný, masivní kovový ochranný proužek, mající intermitentní vzhled. Proužek je na jednotlivých článcích vybaven mikrotextem označující emitenta bankovek (Central Bank of Lesotho). Metalizace proužků při pohledu přes mikroskop při zvětšení 40x má jasně zelenou barvu.

ochranny-prouzek-5.jpg1
ochranny-prouzek-2.jpg2
ochranny-prouzek-1.jpg3

1 - kovový ochranný proužek u Pick#23a(nahoře) a Pick#24a (dolní snímek); 2 - detail (Pick#23a); 3 - mikrotext