Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litva - 1993-1994 Issue & 2001-2003 Issue (výběr)

6. 12. 2015

    Litva (litevsky Lietuva nebo Lietuvos Respublika), oficiálně Litevská republika, je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí na jihovýchodním pobřeží Baltského moře.
      Z hlediska notafilie není sběratelství litevských bankovek příliš rozšířeno, podobně, jako tomu je i u řady dalších postsovětských evropských či asijských republik.  Před vstupem do Evropské unie v roce 2004 byl zákonným platidlem v Litvě  litevský litas (singulár).  ISO 4217 kód  byl stanoven na  LTL. Množné číslo této měny je v litevštině litai (3 – 9) a litų (desítky).  Jedna setina litasu se nazývala centas (množné číslo centai).
     Pro přiblížení problematiky litevských bankovek jsme věnovali při studiu notafilie tohoto regionu bankovky Pick#53a (1 litas), Pick#54a (2 litai) a Pick#65 (10 litu).
     Úvodem je potřebné sdělit, že historie litevské měny sahá až do roku 1919.  SCWPM uvádí na straně 614 (SCWPM;19thEd;2013) pouze systém litas, stejně tak jako SCWPM;12thEd;strana 813(2008).  Historie litevské měny je však poněkud složitější.
     V období let 1919 – 1920 (v některé literatuře se uvádí až rok 1922) platil na území Litvy tzv. ost  markiu  systém. Byly vydány  pouze tři bankovky v rozsahu  nominálních hodnot 50 – 500 – 1000 ost  markiu. Bankovky mají R odlišen barevně (shodně u všech tří nominálů) červeno-zeleno-žlutým ohraničením. Emitentem bankovek byla tzv. Lietuvos Úkio Bankas .

500-a3--a.jpg
500-a3--r.jpg

 Pick#A1;500 ost markiu1919 1920(ND)A,R

     Počátkem  roku  1940 byla na území Litvy zákonným platidlem tzv.  punktwert/punktų verte  systém.  Ustáleným termínem pro vyjádření hodnoty byl  punkt (sing) nebo punkte (plurál). K dohledání jsou čtyři vydané bankovky. Ty byly v platnosti do konce roku 1940.      
      Emitentem bankovek byla instituce mající charakter centrální banky (Reichskommissar für das Ostland / Reicho Komisaro Ryto Kraštui) .  Od roku 1940 až do roku 1991 platil na území Litvy ruský rubl. Platnost rublu ukončil v roce 1991 tzv. talonas systém, jehož emitentem  byla   Lietuvos Respublika a který byl v platnosti do konce roku 1993.  Roky 1991 – 1993 představují souběh  platnosti systémů  talonas  a systému  litas. Tzv. litas systém  byl prostřednictvím Lietuvos Bankas  platný již v roce 1922 (například bankovka Pick#1a;1 centas; viz níže).  Také systém  litas byl přerušen tzv. rublovým obdobím do konce roku 1991, kdy byla vydána první emise nových bankovek (Pick#47 – Pick#52) pod označením 1991 Issue.  Emitentem byla a je v současné době    již citovaná Lietuvos Bankas  .Poslední vydaná emise je 2007 Issue (Pick#65 – Pick#70).

p-11-5-a.jpg
p-11-5-r.jpg

Pick#A6;5 punkte;1940´(1945)A,R

500-46a-a.jpg
500-46a-r.jpg

 Pick#46a;500 talonas;1993;A,R

1-centas-1a-a.jpg
1-centas-1a-r.jpg

Pick#1a;1 centas;1922;A,R

Tabulka platnosti a souběhů1 monetárních systémů Litvy

systém

platnost/souběh

1920

1940

 

1991

1993

2015

ost  markiu  systém

1919-1920(1922)

 

       

 

punktwert/punktų verte  systém

1940

 

 

     

 

systém rublu

1940 -1991

 

 

 

 

 

 

talonas systéím

1991-1993

 

   

 

 

 

litas systém(1)

1922-1991

 

 

 

 

 

 

litas systém(2)

1991-současnost

 

 

 

 

 

 

1 tabulka poukazuje  na souběhy platností  několika monetárních systému Litvy; reálně však platí pouze souběh v letech 1940 – 1991 a 1991 po současnost

   Bankovka Pick#53a o nominální hodnotě 1 litas byla vydána poprvé a také naposled v roce 1994. Nosným portrétem na A je podobizna Julija Zemaite , litevské význačné spisovatelky. Bankovka byla vydána, pokud se sériového čísla týká ve formátu ### + 7 digit. Sériová čísla mají lokaci vertikální (vpravo na A) a horizontální (vlevo na A) bez ascendence či descendence. Prefix je v rozsahu AAA – BDG.       

1-53a-a.jpg
1-53a-r.jpg

Pick#53a;1 litas;1994;A,R  

A – červené šipky – soutisková značka; R – červené šipka - státní znak Litvy; modré šipky – soutisková značka

dscn0725.jpg1
dscn0724.jpg2
dscn0726.jpg3

1,2 - UV pole na A; vlevo zvýraznění nominální hodnoty bankovky, pravá část bankovky s výrazným polem UV pozitivity

3 -   UV na R; pozitivní vlákna (žluté a zelené šipky)

      Podobně jako Pick#53a byla vydána pouze jednou i následující bankovka Pick#54a o nominální hodnotě 2 litai.  Nosným portrétem na A je podobizna katotického biskupa Motiejusa Valanciusa . Bankovka má komponovaný identit ve formátu  ### + 7 digit. Sériová čísla mají stejnou lokaci a provedení jako Pick#53a (viz výše). Bankovka byla emitována v rozsahu # AAA – DDD.

2-54a-a.jpg
2-54a-r.jpg

Pick#54a;2 litai;1993;A,R

2-54a-det-3.jpg 2-54a-det-2.jpg

profilometricky pozitivní soutisková značka   z pohledu A

dscn0731.jpg1
dscn0730.jpg2
dscn0732.jpg3

1,2 - UV pole na A; zvýraznění nominální hodnoty bankovky (vlevo)  pravá část bankovky s výrazným polem UV pozitivity

3 - UV na R bankovky; ojedinělá UV vlákna (žluté šipky)

    Studované bankovky  od emise  v roce 1991 až po bankovku  Pick#67a (50 litu;2003) mají ve vodoznaku jezdce na koni ve zbroji, podobně  jako je vyobrazen  na státním znaku Litvy.

dscn0733.jpg1 1-53a--detail-vodoznak.jpg2

1 - vodoznak u Pick#65; modré šipky – soutisková značka; červená šipka – znaková známka pro slepce

2 - vodoznak u Pick#53a –  soutisková značka uprostřed dole

     Než přejdeme k poslední studované bankovce Pick#65, 10 litu, krátce se zmíníme o signu na prezentovaných bankovkách. Bankovky emise  1993-1994 Issue  mají  dvě signatury a logicky také dvě signa , kdežto bankovky od Pick#59 mají signaturu pouze jednu a tudíž i jediné signum▀ ▀.

 ▀      vlevo  FINANSU MINISTRAS (ministr financí) vpravo LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS (předseda představenstva litevské banky)
▀ ▀   LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS   (předseda představenstva litevské banky)


     Bankovka 10 litu, Pick#65a byla emitována v roce 2001. Poli  A dominuje podobizna  pilotů Steponasa Dariusa a Stasysa Girénasa. Bankovka je vybavena na rozdíl od dvou předcházejících bankovek soutiskovou značkou a obsahuje také optický znak, který je profilometricky pozitivní (viz níže).  Sériové číslo je ve tvaru ## + 7 digit a bankovka byla emitována v rozsahu # AA – DE.

10-65a-a.jpg
10-65a-r.jpg

Pick#65a;10 litu;2001;A,R

dscn0734.jpg1 [AA9577073;viz níže]
dscn0736.jpg2
dscn0737.jpg3

1,2 - UV pole na A;  zelené šipky – soutisková značka;žluté šipky – UV vlákna; červené šipky – intermitentní kovový ochranný proužek

3 - UV pole na A; zelené šipky – soutisková značka;červené šipky – UV vlákna; žluté šipky – intermitentní kovový ochranný proužek

10-65a-det-3.jpg 10-65a-det-2.jpg
10-65a-det-2-sout-znacka.jpg 10-65a-det-1-sout-znacka.jpg

nahoře - profilometricky pozitivní optický znak  z pohledu A

dole - soutisková značka z pole A(vlevo) a R

2-54a-det-4.jpg1
10-65a-det-sig-2.jpg2
10-65a-det-4.jpg3

profilometrie(1-3)  1 - pozitivní levá signatura a signum u Pick#53a respektive Pick#54a;2 - pozitivní signatura a signum u Pick#65a; 3 - výřez pozitivního sériového čísla u Pick#65a;[AA9577073; viz výše]