Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maďarský forint [vývoj,katalogizace,významné emise]

24. 6. 2016

        Na území Maďarska je platnou měnovou jednotkou maďarský forint, která má určený mezinárodní kód dle ISO 4217 HUF. Běžně se však mimo HUF používá symbol Ft. Setinou forintu (1/100) je tzv. fillér. Ten byl zaveden v uherském měnovém systému roku 1892, kdy byla na území Rakouska-Uherska zavedena rakousko-uherská koruna. Fillér se tedy stal 1/100 uherské koruny. Od té doby zůstal dílčí měnovou jednotkou až dosud, i když došlo ve vývoji měnových jednotek v Maďarsku k několika zásadním změnám (viz dále).
       Označení  forint pochází od jména italského města Florencie, ve 13. století se tam razily mince s názvem fiorino d'oro. Do oběhu byl forint v Maďarsku zaveden v polovině roku 1946, kdy došlo k výraznému znehodnocení předchozí měnovou jednotku pengő. Hyperinflační stav byl příčinou nezvykle velkého poměru nastupujícího forintu a končící pengő. Jeden forint byl v té době směnitelný za 4×1029 pengő. Pokud jde o značení měnové jednotky na bankovkách, platilo již v roce 1878, kdy došlo k vytvoření Rakousko-uherské banky, že označení měnové jednotky bylo odlišné na reverzu a averzu. Na jedné straně ( R )byl text německý a měna se označovala jako gulden, kdežto na straně druhé ( A ) to byl forint (sing.) nebo forintot (plurál).Jako příklad můžeme uvézt bankovky #PS174-177 z roku 1849. Tato etapa vývoje skončila v roce 1892 s nástupem korunové měny v Rakousku.-Uhersku. K forintu se Maďarsko vrátilo po měnové reformě v již zmíněném roce 1946
      Pokud jde o zjednodušený přehled vývoje měnových jednotek v Maďarsku, lze jednotlivé etapy rozdělit do tří stadií, jak uvádí následující tabulka.

Vývoj měnových jednotek na území Maďarska

zjednodušený přehled

XXX

 měnová jednotka

od - do

  rakousko-uherská koruna

1892 - 1918

   maďarská koruna

1918-1927

maďarské pengő

1927-1946

maďarský forint

1946-současnost

     Uvedený vývoj je vskutku zjednodušený. Při detailnějším studiu maďarské měny zjistíme, že celou historii monetárního systému lze rozdělit nikoli do třech, nýbrž do osmi etap. Zjistíme  současně, že se měnové jednotky vzájemně prolínají. Kupříkladu forint již existoval v roce 1848 (1848  Without Coupon (First) Issue & With Coupon  (Second) Issue). Zajímavostí je také ta skutečnost, že na území Maďarska byl v roce 1852 také systém dolarový (  1852 Issue), který byl představovaný šesti bankovkami (#PS136 – 139). Zmíněné bankovky jsou charakteru uniface. Jako příklad uvádíme bankovku 50 $ z roku 1852. Detailní studium historie vývoje měn na území Maďarska je poměrně složité. Pokud vycházíme z údajů současné maďarské centrální banky (Magyar Nemzeti Bank) lze měnovou tvorbu rozdělit do již zmíněných osmi etap (tabulka níže).

Monetární systém Maďarska 1847 – současnost (katalogizace)

detailní přehled

XXX

emitent - monetární systém

katalogizace

Austrian Administration 1847-1848

 

 Pengő Forint Systém(1847)

#PS91

Forint Systém(1848)

#PS102-109

  Insurrection, Foreign Issues & Sieges

 

Forint Issue(1848 + 1852)

#PS111-118

 Pengő Krajczárra  Treasury Notes Issue

 

1849

#PS121-122

Dollar Systém(1852)1

#PS136-139

Gulden Systém(1849)

#PS174-177

  Hungarian Post Office Savings Bank

 

 Korona Systém(1919-1920)

Pick#34-44

Adópengő2 (Tax Pengő) Systém(1946)

Pick#145-1583

Pénzügyminisztérium

 

Korona Systém(1920-1923)

Pick#57-80

  Pengö Systém(1925)

Pick#81-88

 Adópengő (Tax Pengő) Systém(1946)

Pick#138-144

Royal Hungarian War Loan Bank

 

[Magyar Királyi Kölcsönpénztár-Jegy]

 

Korona Systém(1914)

Pick#1-3

Russian Occupation(1944)

#M1-M9

 Osztrák-magyar Bank

 

    Korona System (1918-1920)

Pick#4-32

Magyar Nemzeti Bank

 

Korona Systém(1919)

Pick#48

Pengő  Systém(1926-1946)

 

 Forint Systém(1946-současnost)

Pick#48-203

1 bankovky vydávala Independent Hungarian Government - National Treasury a tiskla v té době již zavedená tiskárna cenin; Danforth, Bald & Co., New York NY & Philadelphia PA
2 měnová jednotka pengö skončila svoji existenci vlivem hyperinflace (Taylor, B. The Worst Hyperinflations in History: Hungary. Global Financial Data. Retrieved 2016-04-03), když násobky byly označovány jako milpengö (milion pengö; Pick#126-131), bilpengö (bilion pengö; Pick#132-137) a v květnu 1946 dokonce adópengö (trilion pengö) 3 mimo Pick#138-144

10000000-158-a.jpg1
50-s139-a.jpg2

1 - Tízmillió  Adópengő (deset miliónů adópengö; uniface) Pick#158(2)bez kulatého razítka

2 - #PS139;50 $;1852(uniface)

     Naši pozornost jsme věnovali bankovkám o nominální hodnotě 500 a 2000 forintů od roku 1998 do současnosti.Dokumentace se v případě bankovek 500 forintů týká především Pick#188a – g; Pick#194 a Pick#196a – d, kdežto u bankovky 2000 forintů je to výhradně Pick#198c z roku 2010.
    Bankovky o nominální hodnotě 500 forintů byly prostřednictvím Magyar Nemzeti Bank vydány celkem čtyřikrát v letech 1998 – 2013. Prefixem se bankovky příliš neodlišují.

500 forintů (1998 – 2013)

Pick#179

a

1998

#EA-ED

Pick#188

a

2001

#EA-EC

 

b

2002

#EA-EB

 

c

2003

#EA-EC

 

d

2005

#EA-EC

 

e4

2006

#EA-EB

 

f

2008

#EC

 

g

2010

#EC-EE

Pick#194

a

20065

#EA-ED

Pick#196

a

2008

#EA-EE

 

b

2010

#EA-ED

 

c

2011

#EB-EC

 

d

2013

#EA-EC

 4 error in catalog, listing 2007 (not existing) 5 výroční bankovka;  50th Anniversary of the Hungarian Insurrection against Soviet Occupation (23.10.1956)

     Podstatný rozdíl mezi bankovkami, které jsou emitovány do roku 2006 a od roku 2008[2007] je v absenci (Pick#179;188 a 194) či přítomnosti  tzv. omron kroužků (omron rings).

500-196d-a-omron-krouzky.jpg 500-194a-a-krouzky-detail.jpg

snímek vlevo - UV obraz bankovky Pick#196d; 2013; žluté šipky – omron kroužky; pozitivní sériové číslo (žlutě) UV kompletní pozitivní obrazec jezdce na koni s mečem (směřující vlevo; A)    snímek vpravo - UV obraz Pick#194a;2006; kompletní pozitivní obrazec jezdce na koni s mečem (směřující vlevo;A) a rovněž pozitivní sériové číslo; bez omron kroužků

     Prvé dvě bankovky, Pick#188e z roku 2006 a Pick#194a z téhož roku mají společné datum emise. Obě bankovky postrádají omron kroužky a zásadně se odlišují v provedení reverzu. U bankovky Pick#188e stojí jistě za zmínku, že je uvedena chybně ve SCWPM(21stEd;2015) jako bankovka vydaná v roce 2007 (viz výše). Tato bankovka však neexistuje. Obě bankovky mají tři signatury6, které jsou pochopitelně shodné. Na averzu bankovek je portrét prince Rákócziho Ference II. Reverz u Pick#188e nese obraz zámku Sárospatak (Sárospatak kastle), kdežto u Pick#194a je to budova parlamentu v Budapešti a upravená maďarská vlajka. Rozsah # u obou bankovek je téměř svým rozsahem shodný. Bankovka Pick#194a byla emitována jako bankovka výroční (   50th Anniversary of the Hungarian Insurrection against Soviet Occupation (23.10.1956).

6 signatury na studovaných bankovkách postrádají signa; týká se také Pick#198

500-188e-a.jpg1
500-188e-r.jpg
500-194a-a.jpg2
500-194a-r.jpg

1 - Pick#188e;500 forintů;2006;A,R ; 2 -  Pick#194a;500 forintů;2006;A,R

dscn6479.jpg

nenominální vodoznak,shodný u obou bankovek

    Obě bankovky jsou vybaveny třpytivou metalizací na A, vlevo nahoře. Při detailnějším pohledu je dobře patrná drobná zrnitost, což svědčí o tom, že plocha je současně profilometricky pozitivní. Metalizace je barevně variabilní v závislosti na úhlu pohledu           

500-188e-a-trpytiva-metalizace.jpg 500-188e-a-trpytiva-metalizace-2.jpg

třpytivá metalizace (900)  a její pozitivní profilometrie s mikrotextem vpravo

     Pokud se jedná o UV ochranu bankovek, není výrazná. U obou bankovek jsou dobře patrná početná UV pozitivní vlákna. Sériová čísla v pravé části A jsou UV negativní. Na R v pravé části bankovek je UV pozitivní pole.

dscn6481.jpg dscn6482.jpg

A pole u Pick#194a (vlevo); R pole (levá plocha) vpravo (viditelná část vlajky) 

dscn6483.jpg

pravá část plochy R u Pick#194a (cf s Pick#188e) dobře viditelná část textu (vpravo nahoře) v souvislosti s důvodem vydaní výroční bankovky

     U bankovky Pick#196d z roku 2013 zaznamenáváme určité rozdíly. Předně je to přítomnost omron kroužků v sousedství třpytivé metalizace v oblasti vodoznakového pole. Vodoznak bankovky je shodný s již uvedeným vodoznakem výše a je rovněž nenominálního charakteru. Signatury má bankovka pouze dvě. UV ochrana je v podstatě shodná s Pick#188e.

500-196d-a.jpg

Pick#196d;500 forintů;2013;A (R shodný s Pick#188e

     Pozornost jsme ještě v rozsahu moderních maďarských bankovek věnovali nominální hodnotě 2000 forintů. Bankovka od roku 1946 byla emitována celkem třikrát; Pick#181a[1998]  & Pick#190a – d [2002 - 2005] & Pick#198a – d [2007 - 2013]. Detailnější přehled emitovaných bankovek 2000 forintů uvádí tabulka níže. 

2000 forintů (1998 – 2013)

Pick#181A

a

1998

#CA-CD

Pick#190A

a

2002

#CA-CB

 

b

2003

#CA-CD

 

c

2004

#CA

 

d

2005

#CA-CC

Pick#198

a

2007

#CB

 

b

2008

#CA-CE

 

c

2010

#CA-CC

 

d[1]7a

2013

#CA-CB

 

d[2]7b

2013

#CA-CC

A bez omron kroužků na A 7a bankovka má tři signatury  7b  bankovka je vybavena pouze dvěma signaturami; Pick#198d[2] není uvedena ve SCWPM;21stEd;2015   

2000-198c-a.jpg
2000-198c-r.jpg

Pick#198c;2000 forintů;2010;A,R; nosný motiv na A -  Bethlen Gábor; R - Bethlen Gábor with scientists [Bethlen Gábor s vědci]  

    Bankovka 2000 forintů má několik charakteristických rysů. Je zřejmé, že významným prvkem je holografický pruh vlevo na A bankovky. Další významnou změnou s porovnáním bankovky 500 forintů je absence třpytivé metalizace, ale naopak přítomnost grafického obrazce v úrovni vodoznakového pole, mající charakter giloše. Bankovka v levé části A je vybavena omron kroužky. Ty u bankovek Pick#181 & Pick#190 ve všech jejich variantách v bankovní hmotě chybí.      

2000-198c-a-detail-vodoznak.jpg dscn6502.jpg 2000-198c-a-gilos-2.jpg

1  nenominální vodoznak; A – giloš; zelená šipka – šíře holografického pruhu; žluté šipky – mikrotext (2000) na periferii holografického pruhu; červené šipky – omron kroužky   detail giloše (A) včetně patrných omron kroužků (červené šipky)  profilometricky pozitivní plocha giloše (červené šipky)žlutá šipka – vnitřní pozitivní vlákna giloše; zelené šipky – holografický pruh  

2000-198c-a-detail-uv.jpg

UV pozitivita v oblasti vodoznakového pole; A -  neúplný obrácený (=směřující vpravo) pozitivní obrazec jezdce s mečem (cf s Pick#194 & Pick#196) žluté šipky – omron kroužky; UV pozitivní sériové číslo 

dscn6470.jpg1
dscn6471.jpg1
dscn6475.jpg2

1 - UV pozitivita na A bankovky; UV pozitivní vlákna a výraznější UV plocha v úrovni sériového čísla vpravo 2 - UV pozitivní plocha v levé části R bankovky včetně UV pozitivních vláken

  Jak jsme již uvedli, bankovka 2000 forintů je již od roku prvého vydání bankovky v roce 1998 vybavena zdařilým holografickým pruhem s mikrotextem na jeho vnitřní periferii.

rscn6466.jpg1
rscn6460.jpg2

1 - holografický polychromatický pruh u Pick#190b;2003 (úhel snímku 900) 2 -  detail (úhel pohledu 450) červené šipky – omron kroužky;zelené šipky – mikrotext 2000; A – detail mikrotextu v jednotlivých polích holografického pruhu (MNB)