Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový Zéland – stručná historie; komparace bankovek 5£ & 5$ (1981-2015)

11. 3. 2016

     Zákonným platidlem ostrovního státu Nový Zéland je novozélandský dolar. ISO 4217 novozélandského dolaru kód je NZD. Jedna setina (1/100) dolaru se nazývá cent. Nejčastěji symbolem NZD je $, případně NZ$ pro odlišení od jiných národních měn, používajících dolar.  NZ$ byl na území Nového Zélandu zaveden v roce 1967, kdy nahradil novozélandskou libru (NZ£). Poslední emisí librových bankovek byla ND (1940-1967)  Captain Cook Pound Issue, kdežto první dolarovou emisí byla v roce 1967 nedatovaná ND (1967-1981)  Elizabeth II Dollar Issue. Novozélandská libra byla zavedena v roce 1907 (PS157-PS372 (bankovka 5 NZ£ PS363a-b;1905) v souvislosti se vznikem dominia (=označení samostatných států členů britského Společenství národů) a byla v paritě s librou britskou. Dělila se tudíž klasicky na 20 šilinků a 240 pencí. Emitentem bankovek od roku 1934 je Reserve Bank of New Zealand. Od roku 1923 do roku 1932 emitentů bylo více, ale nejčastěji používanou institucí byla Union Bank of Australia Ltd. - Wellington Branch. Tato banka byla ale také emitentem některých bankovek podstatně dříve před rokem 1923. Do roku 1923 hlavním emitentem bankovek byla National Bank of New Zealand Ltd.
     Bankovky Nového Zélandu jsou až do roku 1996 nedatované. Od roku 1999 jsou bankovky datované díky prvním dvěma pozicím za prefixem. Rok 1999 je tedy datován kupříkladu v podobě BJ (prefix) 99633532 (= ∑8 digit). Lokace sériových čísel a počet digit se v porovnání jednotlivých roků odlišuje (viz tabulka níže). Podobně se odlišuje i skladba prefixu a počet pozic v něm. Pokud jde o použité signatury, jsou katalogizovány od roku 1934.

 Skladba sériového čísla Pick#171 - 191

Pick#

prefix

∑P + digit

171a-c(1981-1992)

a)IAA-JAL

3 + 6

 

b)JAM-JEM

 

 

c)JJA-JJG

 

177a(1992)

AA-AF

2+6

185a-c(1999-2014)

a)AJ-CD

2+8

 

b)BC-BO

 

 

c)BA-BE

 

191a(2015)

AA-AF

2+8

     

(P) prefix +  počet  pozic

   sériového čísla

 

    V úvodu je potřebné všimnout si historie bankovek, mající nominální hodnotu 5£ respektive 5$ (1905 – 1992). Zcela první bankovkou o nominální hodnotě 5£ (=NZ£)  je bankovka z roku 1905 s katalogizací #PS363a – b. Obě bankovky se odlišují přítomností imprintu zcela dole v bílém okraji bankovky. Imprint nalezneme pouze u PS#363b.

5--ps363b-a.jpg

PS#363b;1905;5 £;A (R není k dispozici) modré šipky–imprint NEW         ZEALAND

      Další pětilibrovou bankovkou je Pick#156 z roku 1934. Poslední bankovkou o nominální hodnotě 5 £ je Pick#160(a – d)  z období let  1940 – 1967 (ND). Obě zmíněné bankovky  mají na rozdíl od předcházející (míněno PS#363a-b) před příslušným nominálem symbol pro libru ( £ ).  

5-160b-a.jpg
5-160b-r.jpg

Pick#160b;sig3▀ ▀ (G.Wilson)ND(1940-1967) signum CHIEF CASHIER▀ ▀ ▀; A(kapitán  James Cook) R (£5 = A,R)

 ▀ ▀  v souvislosti se signaturami je potřebné upozornit na skutečnost, že jejich celkový počet je 10; poslední je signatura Graeme Wheelera použitá u Pick#191 & 192;  signatur není 9, jak je chybně někdy v literatuře uváděno. Chybné označení se týká signatury číslo 5 (duplicita ; H. R. Hardie), která má být správně  označena číslem 6  
▀ ▀ ▀   =  hlavní  pokladník

     Po změně librového systému v systém dolarový byla první bankovkou o nominální hodnotě 5$ Pick#165a – d , která byla emitována v letech 1967 – 1981 (ND). Současně to byla první bankovka, která je emitována také v podobě replacementu (Pick#165dr; 1980).      
      V lokaci před číselným nominálem na A i R není na rozdíl od Pick#160a – d vložený symbol $ či jiné označení.

5-165dr-a.jpg
5-165b-r.jpg

Pick#165dr;replacement;sig 5 (H. R. Hardie;signum CHIEF CASHIER) A(  Elizabeth II)ND; R
pozn. :replacement je na bankovce vyznačen * za sériovým číslem (prefix 992 + 6 digit + *)

    S podobným tematem a nosným portrétem (odlišná podobizna královky Alžběty II.) byla v období 1981 – 1992 (ND) vydána bankovka Pick#171a – c. U bankovek byla použita signatura 5 (H. R. Hardie;Pick#171a), signatura 6 (S. T. Russel;Pick#171b) a signatura 7 (Donald T. Brash;Pick#171c). U této bankovky dochází také ke změně signa, když Pick#171a má signum CHIEF CASHIER, kdežto dvě zbývající varianty mají již signum zjednodušené; GOVERNOR.

5-171a-a.jpg

Pick#171a;sig 5(H. R. Hardie; signum CHIEF CASHIER) A; ND (R je shodné s variantou Pick#165a-d) ###[JAK] + 6 digit

     Bankovky Pick#156 – 177 [160-165-171-177] mají charakter bankovního papíru, obsahující primárně bavlněná vlákna v různém poměru a množství na cm2 po celé ploše bankovek. Zpravidla se udává hodnota 0.08 – 0.09 g/cm2.  Složkou bankovního papíru mohou být kromě bavlněných vláken také vlákna lněná nebo vlákna rýžová. Bankovka Pick#177a z roku 1992 (ND) o nominální hodnotě 5 $ se v určitých bodech odlišuje od dříve vydaných bankovek. Předně se jedná o lokaci sériových čísel, kde jedno je horizontální vpravo nahoře na A a druhé je vertikální vlevo na A. Obě čísla mají černou barvu. Utváření sériového čísla, včetně rozptylu prefixu uvádí tabulka výše. Nominální hodnota  na A i R je bez označení symbolem $. Zásadní je také nosný motiv bankovky, jak na averzu tak také na reverzu. Vzhled bankovek vydaných později (1999 – 2015)  se v podstatě nemění.

5-177a-a.jpg
5-177a-r.jpg

Pick#177a;ND(1992) sig 7 (Donald T. Brash)signum GOVERNOR;A(  Mt. Everest, Sir Edmund Hillary) R (tučňák žlutooký) ##[AD] + 6 digit

     Reserve Bank of New Zealand  emisí 1999-2014 Polymer Issue přešla na produkci polymerových bankovek, mající později (u Pick#190 – 192) charakter bankovek hybridních. Odlišení polymerových  a hybridních bankovek je následujícíA. V případě převahy nebo určitého množství hybridního substrátu hovoříme o polymerních (až 25% hybridního substrátu a až 75% biaxiálně orientovaného polypropylenu; dále v textu BOPP) či hybridních bankovkách (až 70% hybridního substrátu a pouze do 30% BOPP).  
A Kudweis M., Identit (=anatomie) bankovek [základní přehled]2016; 27 stran;Jp.Notapfily

      Na bankovku z roku 1992 navazuje emise, mající již charakter polymerních bankovek. Nominální hodnota 5 $ má katalogizaci Pick#185a – c. Odlišuje se rokem vydání a odpovídajícím prefixem (viz tabulka výše). Bankovka je již datována systémem prvních dvou číselných pozic sériového čísla za prefixem. Lokace sériových čísel je shodná s Pick#177a.

5-185b--a.jpg
5-185b--r.jpg

Pick#185b;2006 (=BM06355255) sig 9(Alan Bollard) signum GOVERNOR;polymerová okna (modrá šipka) A (  Mt. Everest, Sir Edmund Hillary) R (tučňák žlutooký) ##[BM] + 8 digit

     Bankovka Pick#185(a-c) má na svojí ploše (A,R) dvě polymerová okna. Okno v levé části A obsahuje motiv tzv. Silver Fern, neoficiálního znaku Nového Zélandu, který je tvořen stříbrným/bílým listem kapradí. Okno není metalizované a v bílém světle nalezneme útvar právě ve tvaru listu kapradí (z pohledu A i R bankovky). Druhé polymerové okno v pravé části A je odpovídajícího nominálního charakteru s centrální lokací (nominální polymerové okno). Nominální polymerové okno je profilometricky pozitivní.

185b-a.jpg 00000795.jpg 00000792.jpg

polymerové okno Pick#185 (viz text výše)

  Zajímavostí je, že výše zmíněná poznámka o metalizaci obsahu polymerového okna, které obsahuje list kapradí, je na Novém Zélandu poměrně aktuální. Probíhá tam totiž referendum o nové státní vlajce a u třech návrhů je také zobrazení stejného listu kapradí, jaké zmiňujeme výše. Na současném státním znaku, nikoli vlajce, je list kapradí přítomen, podobně jako na vlajce novozélandské policie.  
   Pick#185 obsahuje na rozdíl od bankovky z roku 2015 vodoznakové pole, které sousedí s pravým polymerové oknem. Vodoznak znázorňuje portrét královky Alžběty II.

rscn6042.jpg

vodoznak bankovky Pick#185;potrét královny Alžběty II

     Bankovka nemá valnou UV ochranu, ostatně jako tomu je u většiny polymerových či hybridních bankovek. Ta se v podstatě soustřeďuje na ploše A do UV pozitivního pole s odpovídajícím nominálem na úrovní signatury. Na R UV pozitivní složky nenalezneme.

dscn6039.jpg

UV pozitivní pole na A obrazem nominální hodnoty bankovky a UV pozitivní prach  

     Z profilometrických dat můžeme dále mimo polymerového okna upozornit na sériové  číslo, které je profilometricky pozitivní ve všech pozicích.

185b-a2.jpg

Pick#185b [## = BC-BO] výřez  profilometricky pozitivní pole se sériovým číslem

      Poslední bankovkou o nominální hodině 5 $ je Pick#191a z roku 2015. Jde o hybridní bankovku, která má dvě polymerová okna, z nichž jedno je vybaveno vnořenou metalizací  a druhé obsahuje polygram ve tvaru tučňáka (z pohledu A). Bankovka má rovněž odlišnou lokaci číselného vyjádření nominálu a zcela postrádá slovní označení (cf Pick#185) FIVE DOLLARS. Odlišné je rovněž označení nominální hodnoty na R.

5-191a-a.jpg
5-191a-rr.jpg

Pick#191a;2015(=AE15143546) sig 10(Graeme Wheeler)signum GOVERNOR;polymerová okna (modrá šipka) A (1 – okno s polygramem ve tvaru tučňáka [cf s Pick#185] 2 -  polymerové okno s vnořenou metalizací )R   ##[AE] + 8 digit   

      Sériové číslo bez ascendence u bankovky Pick#191 má lokaci horizontální (dole vlevo na A) a vertikální (vpravo na A). Lokace čísel je tedy opačného  charakteru , než u Pick#185 a má i drobné odlišnosti od vzhledu sériových čísel u bankovky Pick#177a. Levé polymerové okno z  pohledu A  má tvar tučňáka novozélandského (Eudyptes pachyrhynchus), kdežto z pohledu R je patrný již výše zmíněný list kapradí. Obě složky polymerového okna (averzní a revezní ) jsou vybaveny prostorově variabilním polygramem v odpovídajícím tvaru.   

dscn6152.jpg

polygram  ve tvaru tučňáka (vlevo;pohled A)    

5-185--r3.jpg

polygram  ve tvaru listu kapradí  (vpravo;pohled R)

    Pravé polymerové okno je rozsáhle metalizované a současně má charakter nominálního okna.V bílém světle je ascendentní uspořádání nominální hodnoty bankovky (ze zdola nahoru; A),  schematický obraz tučňáka (B) a listu kapradí (C). Nedílnou součástí okna je rovněž naznačení mapy Nového Zélandu (D). V prázdném poli ve spodní lokaci okna je uvedena  profilometricky pozitivní nominální hodnota bankovky (E).

5-191a-a10.jpg
nominalni-polymer-a1.jpg

detail pole E  

     Vlastní metalizaci a také počet polymerových oken lze srovnávat s bankovkami Kanady, vydanými v letech 2011 – 2013 pod označením emise 2011-2013  Polymer Issue.  Rozdíl spočívá v absenci vyznačeného nominálu v metalizovaném okně kanadských bankovek. Metalizace Pick#191a je profilometricky pozitivní. 

5-191a-a2.jpg1
5-191a-a3.jpg2
5-191a-a4.jpg3

1,2  metalizace (detail)výsek plochy v rozsahu A – D (pohled v normálním a bílém [vpravo] světle)

3   pozitivní profilometrie (značení viz snímek výše)

     Podobně jako Pick#185(a – c) také bankovka Pick#191a nemá výraznou UV ochranu. Jedná se opět o vyznačení nominální hodnoty v odlišné lokaci při dolním okraji bankovky v blízkosti  polygramu ve tvaru tučňáka  na A a plošný UV pozitivní prach. 

5-191a-a9-uv.jpg

UV pozitivní pole na A s obrazem nominální hodnoty bankovky a UV pozitivní prach