Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sárský protektorát; notafilická zajímavost historie Německa

17. 10. 2016

     Německy Saarenland, česky Sársko, byl v letech 1947 – 1956 francouzský protektorát. Stalo se tak po kapitulaci Německa ve druhé světové válce , kdy území Sárska bylo začleněno do francouzské okupační zóny. Tento stav trval až do roku 1956, kdy Sársko bylo včleněno do Německé spolkové republiky (BRD), v rámci níž je jednou ze spolkových zemí.

    Krom roku 1947, kdy bylo pro území Sárska emitováno prostřednictvím Treasury, později Gouvernement Militaire de la Sarre několik bankovek v rámci dvou emisí, již v roce 1919 vydala  Mines Domaniales Françaises de la Sarre celkem šest bankovek od nominální hodnoty 50 centimes do 100 franků (Franc Systém).

Monetársní systém Sárského protektorátu (1919 – 1947)

období

měnový systém

katalogizace

1919A

 Franc System1

Pick#1 - 2

 

(1/100 centimes)

P-NL# 1 - 4

1947B

 Mark System

Pick#3 - 8

 

(1/100 pfennig)

 

1947C

 Mark System

P-Ro# 873 - 877

 

(1/100 pfennig)

(chybí P-Ro# 875)

1947C

 Saarmark Systém

P-Ro 878 - 882

 

(1/100 pfennig)

 

 

   MINES DOMANIALES (FRANÇAISES) DE LA SARRE; Sársko v roce 1919 bylo jednou ze spolkových zemí tzv. Výmarské republiky2 [1919 - 1933]  B  SAAR / SARRE;v paritě s říšskou markou   C GOUVERNEMENT MILITAIRE DE LA SARRE   1 nejprve se jednalo o frank francouzký, který byl v roce 1947 nahrazen frankem sárským a posléze sárskou markou

2 Staatz, Peter. Die Reichs- und Landtagswahlen im Kreis Düren während der Weimarer Republik. – Bonn; 1994;448 stran [47 - 61]

    Vedle bankovek bylo raženo v letech 1954 – 1955 několik mincí, které jsou charakterizovány označením SAARLAND (KM#1 – KM#4). Tento termín se na ražených mincích vyskytuje jako vodorovné označení na reverzu mincí nebo v kruhovém provedením v případě mince o nominální hodnotě 100 franků rovněž na R mince.  Nominální hodnota ražených mincí byla na úrovni franků, nikoli centimů.

10-km-1--a.jpg 10-km-1--r.jpg
100-km--4-a.jpg 100-km--4-r.jpg

KM#1; 10 sárských franků;1954 (nahoře) & KM#4;100 sárských franků;1955

    Jako první emise bankovek byla vydána ND (1919) Issue v rámci frankového systému. Jednalo se o šest bankovek, z nichž čtyři jsou katalogizovány jako P-NL1 – 4. Nejvyšším nominálem je bankovka 100 franků.    

100-nl-a.jpg
100-nl-r.jpg

P-NL#4;100 franků;ND(1919) A,R [Mines Domaniales Françaises de la Sarre]
signum: Le Caissier Général (vlevo) & Le Directeae Général (vpravo) signatury chybí; text na R je vlevo v jazyce německém, vpravo ve francouzštině

    Klasická  katalogizace u zmíněné emise nalezneme pouze u dvou bankovek; Pick#1 [50 centimes] a Pick#2 [1 frank]3. Bankovka o nominální hodnotě 1 franků je vybavena shodným signem jako uvádíme u  bankovky  P-NL4, avšak v opačném pořadí.  Levé signum uvádí Le Directeur Général a pravé signum Le Caissier Général. Bankovka je také na rozdíl od předcházející bankovky vybavena signaturami, podobně jako Pick#1. Text na A a také R je uveden výlučně ve francouzském jazyce. Bankovka Pick#2 je také datována, když rok emise (1919) je uveden ve spodní části u mincovní reprodukce vpravo na R. Na R oba  mincovní obrazy  znázorňují stříbrnou minci o nominální hodnotě 1 franku z roku 1919 (KM#844.1 [mince byla ražena v letech 1898-1920] ).

1-km-844-a.jpg 1-km-844-r.jpg

KM#844.1;1919;1 frank;A,R

3 SCWPM;General Issues;1368-1960;12thEd;2008 [1044]      

1-2-a.jpg
1-2-r.jpg

Pick#2a;1 frank;1919;A,R; #C + 6 digit   

     Po roce 1919 následovala emise bankovek Pick#3 – Pick#8 z roku 1947 (1947 Issue; ad B výše). Tyto bankovky SCWPM uvádí. Nejvyšším nominálem byla bankovka 100 marek.        

1-3-a.jpg
1-3-r.jpg

Pick#3;1 marka;1947;A,R; #A + 8 digit
pozn.: na bankovce nalezneme mimo francouzký jazyk německé označení nominální hodnoty (ve středu nahoře na R; eine mark) text na R dole je uveden v jazyce německém (dole) a francouzském (nahoře) signatury nejsou použity

100-8-a.jpg
100-8-r.jpg

Pick#8;100 marek;1947;A,R; serie T.1 + 5 digit4 + nahoře na A 9 digit u tzv. sekundárního sériového čísla, které se s dolním číslem vlevo na A shoduje s posledními pěti pozicemi čísla (65126) bankovka této nominální hodnoty byla razítkována výtlakem, jehož otisk je dobře patrný vpravo na A a také ve stejné lokaci na R (viz detail níže) na reverzu je text ve francouzštině (vlevo dole) a v němčině (vpravo doel); stejně je označena nominální hodnota bankovky (fr. na A; něm. na R) bankovka je bez signatur

100-8-r-detail-razitko.jpg

dobře patrný výtlak razítka vpravo dole na R (detail); razítko překrývá německý text       

4 od Pick#6 po Pick#8 je sériové číslo tvořeno konkrétní sérií s číslem sady dané série(například T.1 – T.8), která je lokalizována vpravo dole na A a vlastním sériovým číslem (vlevo dole na A), které má 5 digit a shoduje se s pěti pozicemi na konci sekundárního sériového čísla

    V roce 1947 byla emitována prostřednictvím Gouvernement Militaire de la Sarre emise  ND (1947)  Mark  Issue. Jednalo se o čtyři bankovky v rozsahu ½ marky (= 50 pfennig; P-Ro#873)510 marek. Katalogizace v případě těchto bankovek nese označení P-Ro#. Pro srovnání s emisí, kterou stručně popíšeme níže, uvádíme bankovku o nominální hodnotě 10 marek.

10-877-a.jpg
10-877-r.jpg

P-Ro#873;10 marek;ND(1947)A,R
serie A; 5 digit s následujícím posfixem *; přestože je bankovka vydána jako nedatovaná v roce 1947 je na R uvedeno razítkem datum 26.5.1946 jako tzv. date of expiry (datum ukončení platnosti bankovky) jako nosný motiv na A, pouze nepatrně viditelný, nese popisku coal power plant, coal pit facility (uhelné elektrárny a  uhelné zařízení  ) bankovka není signována

5 podobné značení lze spatřit u bankovky Pick#1 z roku 1919(ND)  na A je slovní označení (CINQUANTE CENTIMES) a na R 0.50 franc; v literatuře se setkáváme také s označením ½ franc, který se však na bankovce nenalézá

    Poslední emisí bankovek Sárského protektorátu jsou bankovky rovněž z roku 1947 (ND), jejichž emise nese označení ND(1947)  Saarmark Issue. Systém katalogizace je shodný s předcházející emisí  (P-Ro#). Navíc byla v rámci této emise vydána bankovka o nominální hodnotě 2 saarmarek. Tento nominál u emise ND (1947)  Mark  Issue chybí.  

10-882-a.jpg
10-882-r.jpg

P-Ro#882;10 saarmarek;ND(1947)A,R
serie A; 6 digit s posfixem  *  ;  date of expiry není na R uvedeno; nosný motiv na A je shodný s P-Ro#873, avšak s rozdílným označením měnové jednotky (saarmark) a barevným provedením (P-Ro#873 má A zbarvené žlutě)