Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukrajina – 100 hřiven (komparace 1992 – 2014)

20. 3. 2016

       Ukrajinská hřivna (ukrajinsky гривня / hryvňa; [ˈɦrɪu̯nʲɑ] IPA, ₴; emitent Natsional'niy Bank Ukraïni) je zákonným platidlem východoevropského státu Ukrajina. Její ISO 4217 kód je UAH. Jedna hřivna je tvořena 100 kopějkami (ukrajinsky копійка / kopijka; 1/100).       
         Název hřivna se opakuje, protože shodnou měnu měla už Kyjevská Rus v 11. století. Novodobá hřivna se do oběhu  dostala v roce 1996, kdy nahradila předešlou měnu, ukrajinský karbovanec (sing. i plurál je shodný; totožný emitent; Natsional'niy Bank Ukraïni ), která byla dočasnou měnou v období přechodu ze sovětského rublu na ukrajinskou hřivnu (1991–1996[1995] ).
      Hřivna vycházela z karbovance v poměru 100 000 karbovanců : 1 hřivna. Karbovanec byl zaveden proto, aby překlenul období hyperinflace a aby připravovaná nová ukrajinská měna tento problém už neměla. Hned v roce 1992 začaly přípravy na zavedení hřivny;  v Kanadě byly vytištěny první bankovky, které až do roku 1996 čekaly na své oficiální použití. První emisí byla 1992 (1996) Issue. Bankovky byly datovány rokem 1992. Dvojí rok v názvu emise znamenal faktické vytištění bankovek (1992) a rok uvedení  do oběhu (1996). Karbovanec a hřivna souběžně platily mezi 2. zářím a 16. zářím 1996, od 17. září téhož roku byla jedinou platnou měnou hřivna a karbovanec přestal v platebním systému existovat.
      Historie karbovanec je poněkud složitější, než uvádíme výše. Kromě přechodného období v roce 1996 tato měnová jednotka platila také v letech 1917 – 1918[ND (1918)  Portrait of Couple  Issue], 1919[datováno] – 1920[ND] a v roce 1942 [10.03.1942 Issueë] . Mimo měnové jednotky, které jsou považovány v případě Ukrajiny za hlavní (karbovanec a hřivna), je možné se setkat také s měnovým systémem, který dává ukrajinské notafilii atraktivitu. Stručný přehled vývoje ukrajinského monetárního systému, včetně dříve (před rokem 1992) užívané  ukrajinské  hřivny (1918 – 1920), uvádíme v tabulce níže [Ukrajinský monetární systém (chronologický vývoj)]
    Pokud se jedná o bankovku o nominální hodnotě 100 hřiven, za nejstarší známou se považují  Pick#13a[emise 1918  3.6% Bond  Certificates Issue] & Pick#22a[emise  1918 State Credit Notes Issue] z roku 1918. Za moderní bankovky se považují bankovky emitované po roce 1961, respektive ty, které byly tištěny a následně uvedeny do oběhu v  letech 1992(1996) až po současnost. Jak jsme již uvedli, emitentem bankovek od roku 1992 je Natsional'niy Bank Ukraïni. Co se týče signatur  na bankovkách Ukrajiny, rozdělují se do dvou skupin. První (S1 – S7) jsou signatuy na bankovkách v letech 1917 – 1942 (celkem 7 variant). Druhou skupinou signatur ( S8[1] – S16[9] )A jsou ty, které jsou používané na bankovkách od roku 1992 po současnost. Těch je celkem 9 variant. Ve druhé skupině existují odlišná grafická provedení v případě třetí signatury. Jde o signatáře Wiktora Juschtschenka, u kterého jsou známé dvě grafologické varianty podpisu (značené v přehledu 3a & 3b). Jako doplnění je potřeba zmínit, že bankovky karbovanec (1991-1996) signaturou opatřeny nejsou.


A v literatuře (Banknote Book. Ukraine banknotes.2014; 16 pp. ) se popisují dvě varianty číslování signatur; jednaA1 rozděluje dvě výše uvedené skupiny na S1-S7 & S8-S16 a druháA2 skupinu S8 – S16 nahrazuje značením S1 – S9. Domníváme se, že prvá varianta je vhodnější a dává ucelený přehled o použitých signaturách a současně vylučuje jejich záměnu

Ukrajinský monetární systém (chronologický vývoj)

měnová jednotka

v oběhu

karbovanec◄◄

1917 - 1918

 

1919&1920

 

1942

 

1991–1996[1995]

 

1992(1996)

shahiv▀ ▀

1918

hřivna

1918 - 1920

 

1992(1996) - současnost

chervonets ▀ ▀

1941

  souběh   ▀ ▀ shahiv – ojedinělé označení pro dílčí jednotku ukrajinské hřivny; shah[iv]  (singulár ukrajinsky шаг;wah) je označení, které pochází z šilinku a z shelyag (sheleg  rusky  шеляг,  шелег; polsky szeląg) a také z shahy (шаги)  shahiv (шагiв) v tomto případě stojí za zmínku, že  existují netradiční nominální hodnoty, jako například 1.80 nebo 3.60 hřivny (Pick#17 & 18) z roku 1918◄◄ karbovanec byl v letech 1990-1992 vydávám jako tzv. tržní kupony; emise těchto ne zcela oficiálních bankovek nese rok emise 1990-1992  Ruble Control Coupon  Issue; jednalo se v podstatě o lístkový kuponový systém  ▀ ▀ ▀ chervonets (rusky Червонец; množné číslo chernivtsi nebo cherdantsev) je bývalá měnová jednotka  ruské říše a následně Sovětského svazu; původně to byl termín pro mince ze slitiny obsahující poměrné množství zlata (název je odvozen od червонное золото; chervonnoye zoloto ).

100-22a-1918-a.jpg
100-22a-1918-r.jpgPick#22a;1918;100 hřiven;emitent Ukraïns'ka Narodnya Respublika;A,R 
100-88a-1992-a.jpg
100-88a-1992-r.jpgPick#88a;1992;100 karbovanec; emitent Natsional'niy Bank Ukraïni;A,R

     Ukrajinská hřivna má podobně jako celá řada dalších měn svoji vlastní značku, ₴. Jedná se o opačně ložené písmeno S dvakrát přeškrtnuté. Podobně přeškrtnuté písmeno nalezneme kupříkladu u nigerijské nairy (). Symbol se na bankovkách Ukrajiny nenalézá.Pokud jde o bankovky o nominální hodnotě 100 hřiven a pomineme-li shodný nominál s odlišným označením, pak první bankovkou je Pick#107Ba, která byla emitována výhradně jako specimen.

100-107b-1992-a.jpg
100-107b-1992-r.jpgPick#107Ba;1992;100 hřiven;A,R (na R Taras Grigoryevich Shevchenko)bez vodoznaku

      Druhou bankovkou o nominální hodnotě 100 hřiven je velmi zdařilá bankovka Pick#114a[sig 1] – b[sig 3b]. Nosným motivem, tentokrát na A je opět portrét Tarase Grigoryeviche Shevchenka (dále v textu TGS).  Bankovka má vodoznak,  který rovněž znázorňuje portrét T.G.Shevchenka. R bankovky znázorňuje katedrálu Sv.Sofie v Kijevě.

100-114b-nd1996--a.jpg
100-114b-nd1996--r.jpgPick#114b;ND(1996)100chřiven;A,R

 pozn.: bankovka je opatřena horizontálním (černá barva;vlevo dole na A) a vertikálním  (červená barva;vpravo nahoře na A) sériovým číslem, které se skládá z ##[AM] + 7 digit (lokace horizontálně – vertikální)
        

     Předposlední bankovkou 100 hřiven je Pick#122a[2005;sig. 4] – b[2011;sig. 6] – cB[2014;sig 8]. A dominuje portrét opět TGS. Bankovka až na detaily je velmi podobná poslední bankovce 100 hřiven, která byla vydána podobně jako Pich122c  v  roce 2014.  Na rozdíly upozorníme níže.

100-122c-2014-a.jpg
100-122c-2014-r.jpgPick#122c;2014;100 hřiven;A,R

pozn.: sériová čísla se přesouvají na R bankovky, kde jedno číslo je červené (vlevo dole na R)  a druhé černé (vpravo nahoře na R); čísla mají  skladbu ##[CA] + 7 digit a jsou uloženy horizontálně (lokace horizontálně – horizontální)

    Zcela poslední bankovkou o sledované nominální hodnotě je Pick#126a z roku 2014B shodně s Pick#122c. Bankovka se odlišuje v několika detailech ale i zásadních makrech. Portrétem je bankovka shodná s Pick#122a-c.  Reverz bankovky je zcela odlišný. Znázorňuje Národní Univerzitu TGS v Kijevě.

100-126a-2014-a.jpg
100-126a-2014-r.jpgPick#126a;2014;100 hřiven;A,R (sig. 9)

pozn.: na A je kvalitně provedená třpytivá metalizace a bankovka je také doplněna intermitentním ochranným proužkem1 a vnořeným kompaktním pruhem2, patrným při prosvícení bankovky.Oba pruhy jsou doplněny mikrotextem. Bankovka je výrazně UV pozitivní a nese prvky pozitivní profilometrie. Sériová čísla mají shodné barevné provedení (červené a černé), jako je popsáno u Pick#122c. Zásadní rozdíl je v lokaci, když černé číslo vpravo nahoře na R má vertikální orientaci a navíc je provedené ascendentně. Červené číslo vlevo dole si zachovává horizontální prostorovou lokaci. Skladba sériového čísla je ##[ УА] + 7 digit. Lokace sériových čísel je horizontálně – vertikální. Vodoznak je nominální. Bankovka má také zdařilou soutiskovou značku (cf s Pick#122)          

vodoznak.jpg

nominální vodoznak lokalizovaný vlevo na A ve vodoznakovém poli  

soutiskova-znacna-na-a.jpg soutiskova-znacna-na-r.jpg soutiskova-znacna-prusvit-ze-strany-a.jpg

soutisková značka z pohledu A(vlevo), R(uprostřed) a při průsvitu z plochy A(vpravo)   

     Jak uvádíme výše, bankovka obsahuje dva ochranné proužky. Jeden je intermitentní, který nabývá při průsvitu bankovky kompaktní charakter a druhý je tzv. vnoření v bankovním papíře a má za všech okolností kompaktní provedení.

prouzky---intermence-a-kompaktni.jpg1
profilometrie-1---prouzek-detail-mikrotext.jpg2
profilometrie-1---prouzek.jpg3

1 - A - kompaktní ochranný pruh (s mikrotextem 100 ҐРН [GRN]) B – intermitentní ochranný pruh s mikrotextem 100 (na A bankovky vpravo)  2 - intermitentní ochranný proužek (detail 1) s mikrotextem 100 a znakem pro hřivnu ( ; žluté šipky ) 3 - pozitivní profilometrie výřezu kovového ochranného proužku (viz výše)

prouzky---kompaktni-detail.jpg

detail kompaktního proužku s mikrotextem (  A ) 100 ҐРН

     Pokud se jedná o intermitentní ochranný proužek, ten dodává bankovce charakter polymeru. Minimálně v oblasti jeho lokace od levého okraje třpytivé metalizace. Bankovka na averzu je v pravé polovině (včetně třpytivé metalizace) potažena mikrofonií biaxiálně orientovaného polypropylenu. Banovka má díky této složce charakter tzv. semipolymerové bankovky3.

ochranny-intermitentni-prouzek.jpg

intermitentní ochranný proužek; červené šipky – jednotlivá pole proužku s mikrotextem; modré šipky – hloubková (nikoli povrchová) intermitence; v této lokalitě při prosvícení bankovky je mikrotext doplněn symbolem ₴

3Kudweis,M.: Identità (= anatomia) banconote [panoramica di base]]2015;Itália.J.Prospettive Notafilik;37 pp.7/ 2015

trpytiva-metalizace-1.jpg trpytiva-metalizace-1b.jpg trpytiva-metalizace-1c.jpg

třpytivá metalizace na A vpravo od portrétu při odlišném použití filtru 

trpytiva-metalizace-3.jpg

pozitivní profilometrie třpytivé metalizace     

uv-na-a-1.jpg1
uv-na-r-1.jpg2

1 - pravá polovina (averz) bankovky včetně zachycené třpytivé metalizace (A) žluté šipky – ochranný kompaktní proužek (výše na obrázku A)  2 -  UV na R s centrální UV pozitivní plochou znázorňující nominální hodnotu  bankovky 

      Níže v sumarizační tabulce uvádíme kompletní přehled vývoje měny a státního uspořádání, týkající se monetárního systému Ukrajiny od roku 1917 do současnosti, respektive do konce roku 2014.

Státní uspořádání, historické období a katalogizace(1917 – 2014)

období

od - do

katalogizace

RUSSIA - LOCAL

 

 

 UKRAINE & CRIMEA RUSSIA

1917 - 1923

PS293 - PS380

  STATE & REPUBLIC

1917 - 1920

Pick#1 - Pick#41

SOVIET UNION

1923 - 1990

 

RUSSIA 

 

Pick#181-Pick#246

COUPONS & CERTIFICATES

1990 - 1995

Pick#68 - Pick#72

 

 

Pick#91A - Pick#91B

 

 

Pick#101

 GERMAN OCCUPATION WWII

1941 - 1942

Pick#47

(ЭМИССИОННЫЙ БАНК)

 

 

ZENTRALNOTENBANK UKRAINE

1942

Pick#49 - Pick#57

  НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

1991 - současnost 

Pick#81 - Pick#100

(Natsional'niy Bank Ukraïni)

 

Pick#103 - Pick#126