Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety ) na bankovkách

25. 9. 2015

    V prvé řadě je potřebné se zmínit o změně nomenklatury, označující přítomnost kovových struktur  na povrchu bankovek  nebo  integraci  kovový součástí  do bankovního  papíru. Dříve, od roku 2011 (Kudweis,M.  Notafilie afrického kontinentu v kontextu měnových únií;2011;pp.288 – 359 ) se používá  pro   tyto struktury  označení jako makrometalografika a mikrometalografika. Pochopitelně,  že obě tyto skupiny zahrnují celou řadu forem  kovových prvků, přítomných na bankovním papíře a to jak  na jeho povrchu, tak také zakomponované  přímo  ve struktuře papíru.
    Od letošního roku  (http://www.notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/polymerova-metalizovana-okna--vnorena-metalizace-.html ) jsou kovové součásti bankovní architektury (= bankovní anatomie, anatomie bankovek) označené jako metalizace (pokovování) a to v podobě makrometalizace a mikrometalizace.  Obě tyto skupiny zahrnují více forem  kovových struktur, které se označují jako povrchové nebo integrované. Ty odpovídají v podstatě dělení kovových prvků v rámci již výše uvedené  dřívější klasifikace (hologram ,kinegram, kovový ochranný proužek, iridiscence, kovový prach apod.). Pro připomenutí problematiky uvádíme, že jak v případě makro- tak také v případě mikrometalizace se jedná o použití tzv. kovového pigmentu. Podle plochy, na které je kovový pigment použitý, se rozdělují metalické prvky obecně na kompaktní (hologram,kinegram) a difuzní (kovový prach; konfety; některé varianty iridiscence).
       V tomto příspěvku bychom rádi provedli upřesnění v podobě revize zařazení  tzv. kovového prachu,  který je potřebné oddělit od  tzv. metalických konfet.  Základním kriteriem dělení je ta skutečnost, že konfety nejsou UV pozitivní a jsou viditelné pouhým okem u  drtivé většiny bankovek výhradně na A,  kdežto kovový prach je UV pozitivní a není zjistitelný běžným  pohledem  na bankovní plochu konkrétní bankovky. Kovový prach se zpravidla nalézá na A i R bankovek. Na bankovkách, kde nalézáme pouze metalické konfety a nikoli kovový prach (např. bankovka Kolumbie,10000 pesos;Pick#443 & 444 & 453; viz níže)
       Konfety i kovový prach je možné nalézt na poměrně velkém souboru bankovek několika států téměř všech světadílů. Pro naše sdělení použijeme jako příkladu vybrané bankovky Kostariky a Kolumbie.
       První z nich je bankovka o nominální hodnotě 1000 kolonů (=colonés), počínaje lety 1986 – 1989; Pick#256a[a1 – a5], dále pak Pick#259a[a1 – a4    ; 1990 - 1994], Pick#264a – f [1997 – 2005] a také Pick#70 z roku 1998.
 

kostarika-264c-a.jpg
kostarika-264c-r.jpg Pick#264c[také Pick#267A];1999;A,R

 

dscn0493.jpgkonfety (modré šipky) s lokací pouze na A bankovky
kovovy-prach-5.jpgkovový prach  na A vlevo; u středu bankovky  na A  významná  UV  pozitivní plocha ( žlutě ; bez konfet)
dscn0494.jpgnenominální vodoznak

    Druhá bankovka s výskytem konfet a současně kovového prachu je bankovka o nominální hodnotě 2000 kolonů (=colones). Jde o bankovku Pick#265a -  e z období let 1997 – 2005. Další shodnou bankovkou je Pick#271a z roku 1997. Podle SCWPM se jedná o overprint bankovky z 30.7.1997, tedy o Pick#265a

kostarika-265e-a.jpg
kostarika-265e-r.jpg Pick#265e;2005;A,R

 

konfety-2000.jpgkonfety na A bankovce
kovovy-prach-1.jpgkovový prach vlevo na A rovněž s pozitivním sériovým číslem
dscn0486.jpg

nenominální vodoznak vlevo na A

      U této bankovky je zajímavým zjištěním, že na vpravo na A se nachází  profilometricky pozitivní pole, zahrnující jak vlastní nominál, tak také text vázající se k serii a také k sériovému číslu. U bankovky 1000 kolonů jsme tento nález nezaznamenali.

00000565.jpg 00000566.jpg 00000567.jpg

pohled na totožnou lokaci bankovky (vpravo na A) při běžném světle, na šedém snímku a při detekci profilometrie

    Poslední bankovkou  reprezentující bankovky s konfetami je bankovka Kolumbie o nominální  hodnotě 10000 pesos. Bankovka není na rozdíl od předcházejících dvou bankovek vybavena kovovým prachem.  UV pozitivním prachem.  Konfety jsou v UV světle zřejmé v podobě tzv. konfetových stínů (viz níže). Bankovka  byla vydána jako Pick#443a [1 - 8] v letech 1995 – 2001,  dále bankovka Pick#444a [1 - 2] a bankovka Pick#453a – q [2001 - 2012]. Za zmínku stojí, že citované bankovky mají výrazně odlišný vzhled od bankovek stejného nominálu, vydávaných však v letech 1992 – 1994. Tyto bankovky (Pick#437 & 437A) obsahují ze složek metalizace pouze konfety, nikoliv kovový prach.

kolumbie-10000-437aa-a.jpg
kolumbie-10000-437aa-r.jpgPick#437Aa;1994;A,R

 

kolumbie-443a-a.jpg
kolumbie-443a-r.jpg Pick#443a[6];1999;A,R

 

dscn0481.jpg nenominální vodoznak vlevo na A

 

00000568.jpg konfety-u-10000-vpravo-na-a-1.jpg dscn0476.jpg

 konfety vlevo[1] / vpravo[2 - 3] na A

dscn0483.jpg konfetove-stiny.jpg

snímek vlevo - UV  pole vpravo  na A
(žluté šipky -  konfetové stíny; viz detail) bez kovového prachu

snímek vpravo - detail  konfetové stíny

pozn.: další snímky na vyžádání u autora