Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katalogizace jednotlivostí (bankovek)

    Kategorizací rozumíme přesné zařazení bankovky do příslušné kategorie, tzn. přiřazení číselného kódu v duchu mezinárodní nomenklatury. Setkáváme se především s označením Cat.# (např. podle Bruno´s Paper Money Collection; 2008) nebo PICK# (např. podle World Paper Money Catalog; 2009). U obou značení je možné narazit na tzv. indexování (př. PICK#84a nebo PICK#101A). Velice často to souvisí s počtem edicí stejného nominálu v témže roce (avšak odlišné datum vydání emise), s počtem edicí (dotisků) v letech následujících nebo s počtem edicí za funkčního období jednoho guvernera.Některé světové katalogy (např. World Bank Notes; 2008), užívající zejména značení PICK# používají jako doplňující a současně upřesňující údaj před číslem mezinárodní bankovní zkratku státu (např. BW – Botswana; SN – Senegal; SR –Surinam apod.). Je potřebné upozornit na to, že u obou výše uvedených značení existují určité nepřesnosti či rozpory. Jde především o indexování jednotlivých edicí bankovek. Jako ND jsou označovány bankovky, u nichž není přesně uveden rok jejich edice(rozumí se tím na bankovce). Tyto bankovky jsou pak označovány kupř. Nikaragua 200000 cordobas ND(1990). Kompletní značení bankovky by mělo vypadat, kupř. při nabídce v aukci, následovně:

Indie 20 rupees; UNC; ND; Cat.# 89Ac; 80,- Kč

V některých případech můžeme identitu bankovky doplnit (např. k uvedené bankovce) Mahatma Gandhi (1869-1948) serie 68A xxxxxx

             Pokud se sběratel specializuje na jednotlivé státy, nastává situace, že se již jen velice obtížně obejde bez odborné literatury. Mezi nejvíce užívanou lituretura lze právem zařadit Standard Catalog of World Paper Money. V katalogu jsou vyobrazeny bankovky s určitým komentářem, včetně katalogových cen (v USD) ve třech kvalitatitvních úrovních (UNC apod.). Vedle již výše uvedeného indexování se v katalogu setkáme s tzv. prefixí (kódováním), kde zjistíme účel vydání bankovky. Nejčastěji se jedná o:

P: pravidelně vydávané řádné bankovky; PS: separáty bankovek nebo bankovky vydané soukromými bankami nebo samosprávami ; PM: (military issue), armádou vydaná, armádní bankovka;  PR: (regional issue), oblastní bankovka  vydávaná národní autoritoubankou, zpravidla pro oblastní (regionální) použit; CS: (collector series), zpravidla sběratelská řada (velice často pamětní vydání)

     Standard Catalog of World Paper Money je vydáván ve dvou podobách. Jednak vydání, zachycující vývoj a historii bankovek (papírových platidel) od roku 1368 do roku 1960 (A) a jednak svazek, věnující se moderním bankovkám, od roku 1961 do současnosti (B). Jiná vydání katalogu, věnující se otázce a problematice papírových platidel, jsou vydání speciálních edicí bankovek (C).

Obrazek

 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

(B) - 12. vydání (2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

(B) - 13. vydání (2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

(B) - 14. vydání (2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrazek

 

(B) - 15. vydání (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

(C) - katalog speciálních edicí bankovek

          Domníváme se, že pro sběratele je finančně přínosnější (především pro začínající), když si pořídí katalog dřívějšího vydání, který se dá na různých stránkách (včetně eBay) pořídit za přijatelnou cenu. Cena nového katalogu (myšleno poslední vydání) se pohybuje v rozmezí (podle dodavatele) od 45 do 68 USD.